เบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน หรือร่างกายไม่ตอบสนอง หรือดื้อต่ออินซูลิน และหากปล่อยไว้นานๆก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรคจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

นอกจากการกินยารักษาเบาหวาน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ออกกำลังกาย และควบคุมอาหาร หลายท่านอาจพิจารณาเลือกใช้อาหารเสริมลดเบาหวาน หรือสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น ในวันนี้ ทางเบาหวาน แชนแนล จึงขอนำตัวอย่างสมุนไพร 2 ชนิด ที่มีงานวิจัยพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยมาเล่าให้ฟัง เพื่อเป็นอีกแนวทางนึงในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ได้แก่ ใบหม่อน และ เจี้ยวกูหลาน (ปัญจขันธ์) ซึ่งในปัจจุบันจะนิยมรับประทานในรูปแบบชาสมุนไพร

วิธีลดเบาหวาน มีหลักการคือ

  • ลดการดูดซึมของน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด
  • เพิ่มปริมาณอินซูลินในกระแสเลือด
  • ช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่อการทำงานของอินซูลินได้อย่างปกติ

“อาหารเสริมลดเบาหวาน หรือ สมุนไพรลดน้ำตาลในเลือด” มีบทบาทในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น

ชาใบหม่อน

ปัจจุบันมีการในใบหม่อนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเครื่องสำอาง ยา หรือ รับประทานเป็นอาหารและเครื่องดื่มสำหรับส่งเสริมสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชาใบหม่อน ซึ่งมีสรรพคุณเด่นในการลดน้ำตาลในเลือด

การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาถึงผลในการลดน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดจากใบหม่อน เพื่อสนับสนุนในการที่จะนำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาเบาหวาน พบว่ามีการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิก โดย จากการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดและชาใบหม่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase, ยับยั้งการดูดซึมกลูโคส และ มีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ 1-deoxynojirimysin (DNJ) ซึ่งเป็นสารกลุ่มแอลคาลอยด์ที่มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharides)

ใบหม่อน (Morus alba, L.) เป็นสมุนไพรที่มีีการใช้ตามการแพทย์แผนโบราณในการรักษาโรคเบาหวาน มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุษย์ มีผลแสดงให้เห็นว่า สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโดยผ่านการยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ Alpha-glucosidase และอาจมีประโยชน์ต่อการ ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ผ่านการเพิ่มระดับความไวต่ออินซูลินของร่างกาย และส่งเสริมการทำงานของเบต้าเซลล์อีกด้วย

เจี้ยวกูหลาน (ปัญจขันธ์)

เจี๋ยวกู่หลาน เป็นสมุนไพรจีนที่มีใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาโรค เช่น ตับอักเสบ เบาหวาน และ โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้ทั้งต้นตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำดื่ม ตามแพทย์แผนจีนมีการใช้ส่วนเหนือดินหรือใบ สำหรับแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะ ลดความดัน บ้าบัดโรคตับอักเสบ และโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ทั้งต้นและรากที่เป็นยาเย็นมาใช้ในการขับพิษ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ รวมถึงมีการใช้เป็นยาแก้อักเสบ รักษาโรคตับอักเสบ กรวยไตอักเสบ กระเพาะและล้าไส้อักเสบ ลดความดันโลหิตสูง ลดคอเลสเตอรอล เป็นยาอายุวัฒนะ นอกจากนี้ ชาวไทยใหญ่ ยังใช้ใบทุบพอกแก้ฝี

ปัจจุบันมีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านอักเสบ ฤทธิ์ควบคุมไขมัน ฤทธิ์ต้านการแบ่งตัว ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท และฤทธิ์คลายกังวล เจียวกู่หลานถูกน้ามาทดสอบฤทธิ์ในการรักษาโรคตับอักเสบ เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการรักษาโรคเบาหวานของเจี๋ยวกู่หลาน

สมุนไพรเจี๋ยวกู่หลาน ได้รับการทดสอบฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งโยงถึงการรักษาโรคเบาหวานมากมาย จากการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน พบข้อมูลผลการวิจัยตั้งแต่การคัดกรองฤทธิ์ในหลอดทดลองกับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับลดระดับน้ำตาลในเลือด การทดสอบฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง และ งานวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ด้วย โดยเจี๋ยวกู่หลานมีสารสำคัญ Gypenosides ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส และ ออกฤทธิ์ยับยั้ง โปรตีนไทโรซีนฟอสฟาเทส 1 บี โดย เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส เป็นเอนไซม์ที่ท้าหน้าที่ย่อยแป้งและไกลโคเจน ไปเป็นกลูโคส ซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี จะท้าให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมกลูโคสเข้าสู่ร่างกายได้ จึงเป็นกลไกหนึ่งในการรักษาความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด และโรคอ้วน ส้าหรับโปรตีนไทโรซีนฟอสฟาเทส 1 บี นั้น เป็นโปรตีนที่ยับยั้งการท้างานของอินซูลิน ดังนั้นการยับยั้งโปรตีนชนิดนี้ จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งส้าหรับการรักษาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สารที่พบใหม่ในเจียวกู่หลาน 2 ชนิด ได้แก่ Damulin A และ Damulin B สามารถเพิ่มปฏิกิริยาเบต้าออกซิเดชันและเพิ่มการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor