loader
21July 2021

เครื่องวัดความดัน

ค่าความดันโลหิตบนตั้งแต่ 135 mmHg และค่าความดันโลหิตล่างตั้งแต่ 80 mmHg

ซื้อ Omron ที่นี่

กว่า 800,000 คนทั่วประเทศไทยที่เป็น “โรคความดันโลหิตสูง“ และกว่าจะรู้ตัวก็เกิดอาการแทรกซ้อนไปเสียแล้ว

หมอขอ! ให้มีเครื่องวัดความดัน

1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพอย่างฉับพลันและรุนแรง เช่น หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมองและอวัยวะอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดอัมพฤก หรือ อัมพาต อย่างไรก็ดีแม้โรคความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยง แต่ก็มักจะไม่มีอาการแสดงออกมา ดังนั้นโรคนี้จึงมีชื่อเล่นคือ Silent Killer ดังนั้นการตรวจและรักษาในระยะแรกจึงมีความสำคัญ

มาถึงเรื่องการเลือกเครื่องวัดความดันโลหิต…. และหลายท่านอาจจะหาข้อมูลและเปรียบเทียบมาบ้างแล้วว่าจะเลือกซื้อเครื่องวัดความดันยี่ห้อไหนดี แต่ในที่สุด เบาหวาน แชนแนล ขออนุญาตตัดสินใจแนะนำเป็นยี่ห้อ OMRON โดยพิจารณาเรื่องความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานเป็นอันดับแรก

100% แม่นยำ

ใน Omron มีเทคโนโลยี Intellisense® เพื่อความสบายและความแม่นยำ

ความความคงทน

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน เป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาล

โรคความดันโลหิตสูง สำคัญอย่างไร

แรงดันของเลือด มีผลต่อผนังหลอดเลือด และมีผลต่ออวัยวะซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆ

โรคความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง เกิดขึ้นเมื่อค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ หรือ มากกว่า 135 mmHg และค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับหรือมากกว่า 80 mmHg หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงอาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ภาวะไตวาย สูญเสียการมองเห็น เป็นต้น

โรคหัวใจขาดเลือด

เส้นเลือดสมองโป่งพอง

หัวใจล้มเหลว

โรคไตเสื่อม

ภาวะเมทาบอลิกซินโดรม (เบาหวาน/ไขมัน)


ทำไม เบาหวาน แชนแนล ถึงแนะนำเครื่องวัดความดัน Omron?

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์แล้ว 100% และได้มาตรฐานความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงสุดจากองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น AAMI หรือ ESH และใน Omron มีเทคโนโลยี Intellisense® เพื่อความสบายและความแม่นยำ

Intellisense® คือ เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องวัดความดันโลหิตทุกรุ่นของ Omron ผ้าพันแขนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและในขณะตรวจวัดความดันโลหิตจึงไม่รู้สึกบีบรัดจนเกิดการบาดเจ็บ

เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้จากญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี กับเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตที่ใช้ในบ้าน แบรนด์ที่เชื่อถือได้จากญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี กับเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตที่ใช้ในบ้าน

มีการบริการหลังการขาย มีสาขากว่า 110 ประเทศ และเชื่อถือได้ทั่วโลก

เป็นที่วางใจอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นับล้านคนเลือกใช้

เทคโนโลยี IntelliSense ที่มีเฉพาะในออมรอน ช่วยให้การบีบรัดแขนน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน

ซื้อ เครื่องวัดความดัน Omron กดที่รูปภาพ

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-8712 กดสั่งซื้อที่นี่

ตัวเริ่มต้น – สำหรับการใช้งานปกติ

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-6232T กดสั่งซื้อที่นี่

ตัวกลาง – สำหรับการใช้ชีวิตทันสมัย

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-7600T กดสั่งซื้อที่นี่

ตัวท๊อป – รวมที่สุดของเครื่องวัดความดัน

ทำไมควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน

การติดตามวัดความดันโลหิตเองที่บ้านมีประโยชน์ในการติดตามผลของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง และการตรวจหาความดันโลหิตสูงหลบซ่อนและอาการต่างๆ ที่ยากที่จะตรวจพบโดยวิธีอื่น ด้วยเหตุนี้แพทย์ทั่วโลกจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามวัดความดันโลหิตเองที่บ้าน

ความดันโลหิต คือ อะไร

วิธีการวัดแรงดันเลือดที่กระทำต่อผนังของเส้นเลือดแดงขณะที่เลือดกำลังไหลผ่านเส้นเลือดเหล่านั้น – ตามความหมายโดยทั่วไปนั้น ความดันโลหิตเป็นวิธีการวัดแรงดันเลือดที่กระทำต่อผนังของเส้นเลือดแดงขณะที่เลือดกำลังไหลผ่านเส้นเลือดเหล่านั้นค่าความดันโลหิตบน (ค่าสูงสุดบนเครื่องวัดความดันโลหิต) เป็นความดันสูงสุดในเส้นเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว/เต้นค่าความดันโลหิตล่าง (ค่าต่ำสุดบนเครื่องวัดความดันโลหิต) เป็นความดันต่ำสุดในเส้นเลือดแดงรหว่างที่หัวใจเต้นเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว

ความดันโลหิตสูง คือ อะไร

ภาวะที่เส้นเลือดมีความดันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดโลหิต – ภาวะความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นเมื่อค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ/มากกว่า 135 mmHg และค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับ/มากกว่า 80 mmHg หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงอาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ภาวะไตวาย สูญเสียการมองเห็น เป็นต้น

ค่าความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงได้ ถือเป็นเรื่องปกติไหม

ใช่! ความดันโลหิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน หรือในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อคุณมีการวัดความดันโลหิต – ค่าความดันโลหิตของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ระดับความเครียด การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ระดับของกิจกรรมต่างๆ แม้กระทั่งในแต่ละช่วงเวลาของวัน ที่ล้วนมีผลต่อค่าความดันโลหิตที่อ่านได้ของแต่ละคนในเวลาที่กำหนด ความจริงแล้วมีหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วระบุว่า ความดันโลหิตของแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 20มม. ภายในหนึ่งวันจากระดับกิจกรรมต่างๆ การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ความเครียด ฯลฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดค่าความดันโลหิตของคุณเป็นประจำและทบทวนแนวโน้มโดยรวมของค่าความดันโลหิตที่อ่านได้กับแพทย์อย่างไรก็ดี ไม่ควรกังวลกับการวัดค่าเพียงครั้งเดียวมากเกินไป เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องวัดค่าทุกวันในเวลาเดียวกันและบันทึกแนวโน้มความดันโลหิตของตนเอง เนื่องจากความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากวงจรที่ผันผวนในแต่ละวันและปัจจัยอื่นอีกมากมาย

ควรวัดความดันโลหิต เวลาไหนดีที่สุด

ควรวัดความดันโลหิตภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนทุกเช้าและทุกคืนก่อนเข้านอนหากคุณวัดความดันโลหิตในตอนเช้า ให้วัดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากตื่นนอน ก่อนทานอาหารเช้าและหลังจากทำธุระในห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว นั่งพัก 1-2 นาที จากนั้นจึงเริ่มวัดค่าในท่านั่งหากคุณวัดความดันโลหิตในตอนกลางคืน หลังจากนั่งพัก 1-2 นาที ให้วัดค่าในท่านั่งก่อนเข้านอนแนะนำให้วัดค่าในเวลาเดียวกันทุกวัน

วัดความดันโลหิตที่บ้าน จะต่างจากที่โรงพยาบาลไหม

วัดที่บ้าน ต่างจากที่โรงพยาบาลได้ โดยถือเป็นเรื่องปกติและอาจเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุ สาเหตุทั่วไปคือ

1. ความดันโลหิตของแต่ละคนแตกต่างกันไปตลอดทั้งวัน ดังนั้นความดันโลหิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้

2. ในแง่ของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วแสดงให้เห็นว่าความดันโลหิตของแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 20 มม. ภายในหนึ่งวันเนื่องจากระดับของกิจกรรมต่างๆ การบริโภคอาหาร/เครื่องดื่ม ความเครียด ฯลฯ

3. คุณอาจมีภาวะที่เรียกว่า “ความดันโลหิตสูงปลอม” ซึ่งเป็นภาวะที่ความดันโลหิตจะสูงขึ้นเกินระดับปกติเมื่อมีการวัดที่โรงพยาบาลหรือคลินิก

4. คุณอาจมีภาวะที่เรียกว่า “ความดันโลหิตสูงหลบซ่อน” ซึ่งเป็นภาวะที่ความดันโลหิตลดลงต่ำกว่าปกติเมื่อมีการวัดที่โรงพยาบาลหรือคลินิก

ดังนั้นอย่าตกใจหากพบว่ามีผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้ที่บ้านกับที่โรงพยาบาล ให้หารือกับแพทย์เพื่อให้เห็นภาพรวมของสุขภาพหัวใจของคุณ

วิธีวัดความดันอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

1. นั่งนิ่งๆ ประมาณ 5 นาทีโดยให้เท้าวางราบกับพื้น

2. ห้ามสูบบุหรี่ อาบน้ำ ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน/แอลกอฮอล์ หรือออกกำลังกาย 30 นาทีก่อนวัดความดัน

3. วัดความดันในเวลาเดียวกันทุกวัน

4. อ่านค่าที่วัดได้ทั้งหมดและบันทึกไว้ในสมุดไดอารี่หรือแอพ

ค่าความดันโลหิต ตัวบน ตัวล่าง อะไรสำคัญกว่ากัน

ทั้งสองค่าที่วัดได้มีความสำคัญเท่ากัน ค่าความดันโลหิตบนวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนค่าล่างวัดความดันโลหิตระหว่างการบีบตัวของหัวใจ โดยปกติแล้ว ต้องเน้นค่าบนเป็นพิเศษเนื่องจากค่าดังกล่าวบ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับภาวะเฉพาะของคุณนั้น ควรหารือกับผลที่วัดได้กับแพทย์

ค่าความดันโลหิต ตัวบน ตัวล่าง อะไรสำคัญกว่ากัน

ทั้งสองค่าที่วัดได้มีความสำคัญเท่ากัน ค่าความดันโลหิตบนวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนค่าล่างวัดความดันโลหิตระหว่างการบีบตัวของหัวใจ โดยปกติแล้ว ต้องเน้นค่าบนเป็นพิเศษเนื่องจากค่าดังกล่าวบ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับภาวะเฉพาะของคุณนั้น ควรหารือกับผลที่วัดได้กับแพทย์

เครื่องวัดความดันดิจิตอลเชื่อถือได้หรือไม่

เครื่องวัดความดันโลหิตของออมรอนทุกรุ่นผ่านการพิสูจน์ความถูกต้องแม่นยำทางคลินิกแล้ว โดยมีการตรวจยืนยันความสมบูรณ์ทางคลินิกในหัวข้อต่อไปนี้- ความดันโลหิต: ภายใน +/- 3 mmHg หรือ 2%- ชีพจร: ภายใน +/- 5% ของค่าที่อ่านได้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานของ AAMI (สมาคมเครื่องมือแพทย์) เพื่อให้เข้าใจระดับความถูกต้องแม่นยำของเครื่องวัดความดันโลหิตของผู้ผลิตรายอื่นได้ดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต ทั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและแน่ใจว่าใช้งานง่ายก่อนซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตเองที่บ้าน


© All rights reserved. เบาหวานแชนแนล – เรื่องเล่าเบาหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *