อาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดความผิดปกติต่อหลอดเลือด โดยที่โรคเบาหวานขึ้นตา (เบาหวานขึ้นจอประสาทตา) เกิดจากความผิดปกติต่อหลอดเลือดบริเวณเนื้อเยื่อที่ไวต่อแสงที่ด้านหลังของตา (เรตินา) ในตอนแรกอาการเบาหวานขึ้นตาอาจไม่แสดงอาการ หรือมีทำให้เกิดปัญหาเรื่องการมองเห็น แต่หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้สูญเสียการมองเห็น และตาบอดได้ ในที่สุด และไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานชนิดใดก็ตาม ถ้าหากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ก็จะทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากขึ้นเท่านั้น

“ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีแนวโน้มในการเกิดต้อกระจกสูงกว่าผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวาน 2-5 เท่า และมีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินได้สูงกว่าผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวานถึง 2 เท่า “

อาการของโรคเบาหวานขึ้นตา

อาการของโรคเบาหวานขึ้นตา หรือ เบาหวานขึ้นจอประสาทตานี้ มักจะส่งผลต่อดวงตาทั้งสองข้าง โดยมีอาการต่างๆที่พบได้ดังนี้

  • มองเห็นเป็นจุด หรือ เส้นดำๆลอยอยู่ (floaters)
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • การมองเห็นที่ผันผวน
  • การมองเห็นสีที่บกพร่อง
  • มองเห็นบางส่วนเป็นพื้นที่มืด หรือว่างเปล่า
  • การสูญเสียการมองเห็น

สาเหตุของอาการเบาหวานขึ้นตา

เมื่อเวลาระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินค่าปกติเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดเล็ก ๆ ที่หล่อเลี้ยงจอตา หรือ เรตินาและเกิดเลือดออก ซึ่งร่างกายก็พยายามที่จะสร้างเส้นเลือดใหม่ทดแทน แต่เส้นเลือดใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้กลับเป็นเส้นเลือดที่มีความไม่สมบูรณ์จึงยิ่งทำให้เกิดความผิดปกติมากขึ้น โดยที่โรคเบาหวานขึ้น(จอประสาท)ตา นี้ จะแบ่งความรุนแรงออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ และ ระยะที่มีการสร้างเส้นเลือดใหม่แล้ว

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการเบาหวานขึ้นจอตา ในระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อตรวจตาอาจพบจุดเลือดออกที่จอตา และหากมีการรั่วซึมของหลอดเลือด ก็จะพบอาการจอตาบวม และเริ่มมีอาการตามัว หากปล่อยให้มีการดำเนินต่อไปของโรคเรื่อยๆก็จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด และทำให้เกิดภาวะจอตาขาดเลือด ซึ่งร่างกายก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ ซึ่งหลอดเลือดที่สร้างมาใหม่เหล่านี้มีลักษณะเปราะและแตกง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในตาและเกิดพังผืดดึงรั้งจอตา ทำให้มีสายตา และการมองเห็นที่แย่ลงอย่างมาก

วิธีป้องกันไม่ให้ตาบอด จากเบาหวานขึ้นตา

หากคุณเป็นโรคเบาหวานก็ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพราะหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็จะเป็นการทำลายหลอดเลือดจอประสาทตา ที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น นอกจากโรคเบาหวานนี้ คุณยังมีโรคความดันโลหิตสูง หรือมีปัญหาเรื่องไตด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็ควรถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคอื่นๆด้วย ทั้งนี้การพบจักษุแพทย์เป็นประจำเพื่อทำการตรวจตาตามกำหนด จะช่วยคุณพบปัญหาแต่เนิ่นๆ และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้สูญเสียการมองเห็น

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor