โรคเบาหวาน มีโอกาสหายไหม

0
177

แม้ว่าในปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคเบาหวาน แต่จากรายงานการวิจัยทางการแพทย์ทั้งหมด ก็ยังไม่มีการค้นพบวิธีรักษาโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ให้หายขาดได้ แต่อย่าน้อยที่สุดก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้าสู่ภาวะสงบ ที่ไม่แสดงอาการ และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยวิธีรักษาโรคเบาหวานสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ร่วมกับการกินยา

วิธีรักษาโรคเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด ร่วมกับการใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานสามารถช่วยให้หายขาดได้หรือไม่

การใช้ของธรรมชาติบำบัด เช่น การทำสมาธิ การฝึกโยคะ หรือการกำหนดการหายใจ สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อขั้นสูง ซึ่งมีผลต่อการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์ และช่วยคลายความเครียดได้ ซึ่งสามาถที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องการควบคุมจิตใจและอารมณ์ ก็มีความสำคัญที่จะช่วยจัดการกับโรคเบาหวานได้

การกินอาหารเสริมสามารถทำให้โรคเบาหวานหายขาดได้หรือไม่

การกินอาหารเสริมไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายได้ และอาหารเสริมบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาเบาหวานของคุณได้อีก เช่น อาจจะไปเสริมฤทธิ์ หรือ ทำให้ฤทธิ์ของยาเบาหวาน เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้มีระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำกว่าปกติได้ ดังนั้นหากมีการใช้อาหารเสริมร่วมกับการกินยาแผนปัจจุบัน ก็ควรตรวจสอบ และขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการเลือกใช้ ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิก ที่ช่วยยืนยันประสิทธิภาพและกำหนดข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานที่ชัดเจน

ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไหนถึงจะสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานได้

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคเบาหวาน แต่โรคเบาหวานก็สามารถรักษาและควบคุมได้ และหากต้องการควบคุม และ ลดอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี การดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนี้:
1. รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติ : ตัวผู้ป่วยจำเป็นต้องรู้ว่าควรทำอย่างไร ถึงจะให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกับค่าปกติมากที่สุดในทุกๆวัน ควรตรวจสอบค่าน้ำตาลด้วยการเจาะเลือดด้วยตัวเองบ่อยๆได้ และกินยาเบาหวานเป็นประจำและตรงเวลา รวมถึงการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่ต้องทำควบคู่กันไป
2. วางแผนอาหารสำหรับโรคเบาหวานที่เหมาะสม : เนื่องจากอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละมื้อ จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้มากที่สุด
3. ออกกำลังกายสอย่างม่ำเสมอ : การออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ
4. ไปพบแพทย์ตามนัด : ควรไปพบแพทย์ตามนัด ทั้งอายุรแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ รวมถึงแพทย์และนักโภชนการที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร และการดูแลสุขภาพ (เช่น การดูแลเท้า)
5. การลดความอ้วน : นอกจากวิธีลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหาร ในปัจจุบันยังมีการทำศัลยกรรมเพื่อลดน้ำหนักอีกด้วย ซึ่งภายหลังการผ่าตัดจะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าใกล้เคียงปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น โรคเบาหวานของคุณก็สามารถกลับมาได้อีกเช่นกัน