loader

Category: ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

 • Home
 • Category: ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
13August 2021

วิธีรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด

วิธีรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด

ตามหลักการแพทย์ตะวันตกอธิบายว่า ยังไม่มีวิธีการรักษาใดๆที่ทำให้โรคเบาหวานหายขาดได้ 100% เพียงแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้าสู่ระยะสงบของโรคได้ (remission) คือ ไม่แสดงอาการ และมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ เหมือนกับหายจากโรคแล้ว

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เมื่อเรากินอาหารเข้าไป ร่างกายก็จะทำการย่อยแป้ง(คาร์โบไฮเดรต) เป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด โดยที่อินซูลินจะทำหน้าที่นำน้ำตาลไปยังเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆเพื่อใช้ในการสร้างพลังงาน หากตับอ่อนผิดปกติ ไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้ หรือ สร้างได้น้อย หรือ เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน หรือ การตอบสนองของอินซูลินลดลง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ จึงทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หิวน้ำบ่อย และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เวลาเลือดผ่านไต น้ำตาลส่วนหนึ่งก็จึงถูกขับออกทางไตผ่านปัสสาวะ จึงเรียกว่า เบาหวาน และหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนานๆ ก็จะทำให้มีความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆตามมา หรือที่เรียกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานหายขาดได้จริงไหม?

ปัจจุบันตามหลักการแพทย์ตะวันตกอธิบายว่า ยังไม่มีวิธีการรักษาใดๆที่ทำให้โรคเบาหวานหายขาดได้ 100% เพียงแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้าสู่ระยะสงบของโรคได้ (remission) คือ ไม่แสดงอาการ และมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ เหมือนกับหายจากโรคแล้วซึ่งระยะสงบ หรือ ภาวะสงบนี้ อาจจะยาวนานได้เป็นเดือนๆ เป็นปี หรือ หลายสิบปี ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเข้าสู่ภาวะสงบ เหมือนรักษาเบาหวานหายขาดแล้วก็ตาม ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพ ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล และป้องกันอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เพื่อไม่ให้เบาหวานกลับมาเป็นซ้ำอีก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า วิธีที่ดีที่สุด…. ก็คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้ง่ายกว่าด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

“สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ”


ภาวะสงบ คือ?

แม้ว่าโรคเบาหวานจะรักษาไม่หายขาด แต่ก็สามารถอยู่ในภาวะสงบเหมือนคนปกติ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วโรคเบาหวานนี้ยังคงอยู่ก็ตาม ถึงแม้ว่าแพทย์เองยังสรุปไม่ได้ถึงเหตุผลที่ทำให้เข้าสู่ภาวะสงบนี้คืออะไรกันแน่ แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าปัจจัยสำคัญก็คือค่า A1C ที่ต่ำกว่า 6%

แม้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ได้นาน 20 ปี แพทย์ก็ยังถือว่าโรคเบาหวานนั้นอยู่ในภาวะทุเลาลงแทนที่จะหายขาด

Partial remission:

เมื่อผู้ป่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่าผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 1 ปีโดยไม่ต้องใช้ยารักษาโรคเบาหวาน

Complete remission:

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดกลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีโดยไม่ต้องใช้ยาใด ๆ

Prolonged remission:

เมื่ออยู่ในภาวะสงบอย่างสมบูรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก็จะถือว่าเป็น prolonged remission

วิธีรักษาโรคเบาหวาน แบบแพทย์ตะวันตก

หลักในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นอยู่กับชนิดของเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วย การใช้ ยารักษาโรคเบาหวาน (การฉีดอินซูลินสำหรับเบาหวานชนิดที่ 1 และยากินหรือฉีดอินซูลินร่วมด้วยสำหรับเบาหวานชนิดที่ 2) และการปรับวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

ในการปรับวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมความเป็นอยู่ ควรต้องปรับในเรื่องอาหารการกิน คือ ต้องควบคุมอาหารโดยมีเป้าหมายเพื่อให้น้ำหนักลดลงช้าๆ มากกว่าที่จะพยายามททำให้น้ำหนักเป็นปกติ และพยายามหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รวมทั้งเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ และควรออกกำลังกายอยู่เป็นประจำวันละ 30 – 60 นาที และลดการอยู่นิ่งๆ หรือนอนดูโทรทัศน์ และเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แม้ว่าในปัจจุบัน โรคเบาหวานเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาด และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้

นอกจากนี้ การให้ผู้ป่วยโรคเบาวานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและการดำเนินของโรค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว หากครอบครัวให้ความร่วมมือในการปรับเลี่ยนพฤติกรรมก็จะทำให้การรักษาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการรักษา แพทย์จะกำหนดเป้าหมายของการรักษาเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าใกล้เคียงกับระดับปกติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถแบ่งออกตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

 • การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1: เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ จึงต้องวางแผนเรื่องการออกกำลังกาย การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง และการฉีดอินซูลินแบบหลายครั้งในหนึ่งวัน (MDI)
 • การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2: วิธีการรักษาได้แก่การควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การออกกำลังกาย การตรวจระดับน้ำตาลด้วยตนเอง และมีการใช้ยารักษาเบาหวานร่วมด้วย (มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 40% ที่ต้องฉีดอินซูลินร่วมด้วย) นอกจากการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้ว การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกรวมทั้งการใช้สมุนไพรรักษาเบาหวานก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเช่นกัน

การรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดด้วย Stem Cell ทำได้หรือไม่

เซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem Cell คือ เซลล์ที่สามารถพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จกับการทดลองรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย Stem Cell ซึ่งวิธีนี้อาจเป็นหนทางในการรักษาให้หายขาดในอนาคต

การปลูกถ่ายเซลล์ในตับอ่อน เพื่อรักษาโรคเบาหวาน ทำได้หรือไม่

การปลูกถ่ายเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ในขั้นตอนวิจัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการปลูกถ่ายสำเร็จ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายจะต้องทานยาตลอดชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายปฏิเสธเซลล์ของผู้บริจาค แต่ข้อดีก็คือเซลล์ตับอ่อนใหม่จะเริ่มสร้างและปล่อยอินซูลินเพื่อตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากต่อการป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในระยะยาว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคที่เกิดจากความเสียหายของเส้นประสาท และตาเช่นเดียวกันกับ การปลูกถ่ายตับอ่อน ที่มักจะทำในผู้ป่วยที่มีโรคไตระยะสุดท้าย การปลูกถ่ายตับอ่อนจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

tail

“ยังมีกลุ่มคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่สูงพอที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 (เราเรียกว่า ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน หรือ prediabetes) ก็จะไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเป็นเบาหวานเลย แต่ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ก็มักจะพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในที่สุด และค่อยๆแสดงอาการออกมาภายหลัง“

วิธีรักษาเบาหวานแบบธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัด:

การบำบัดด้วยวิธีตามธรรมชาติ เช่น การหายใจลึกๆ ในช่องท้อง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้า ภาพที่มีการนำทาง และการตอบสนองทางชีวภาพสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้ และความเครียดทางอารมณ์ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายจึงมีความสำคัญในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ แต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคเบาหวานหายขาด

สมุนไพร – อาหารเสริม:

อาจจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หรือทำให้สุขภาพดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้เช่นกัน นอกจากนี้อาหารเสริมจากธรรมชาติบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยารักษาโรคเบาหวานได้ หากใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันอย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจ

วิธีรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานประเภท 1 คาดว่าสาเหตุเกิดจากภูมิต้านตนเองทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ความสามารถในการผลิตอินซูลินลดลง

เมื่อตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ จึงต้องได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน

อินซูลิน

การฉีดอินซูลินเป็นการรักษาในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 ซึ่งก็ต้องฝึกฉีดยาด้วยตัวเองที่บ้าน

ยาฉีดอินซูลินมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามความเร็วในการออกฤทธิ์ และการเลียนแบบระดับฮอร์โมนอินซูลิน เพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติของร่างกาย

วิธีรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

แม้ว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคเบาหวานประเภท 2 ได้ แต่คนส่วนใหญ่ที่มีอาการดังกล่าวก็จะต้องใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด และ ช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลิน

ในทางปฏิบัติ หมออาจสั่งยาแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอาการของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นธรรมดาที่การใช้ยาหลายชนิดร่วมกันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียง แต่ก็จะมีผลในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า

Alpha-glucosidase

ยาลดเบาหวานที่ออกฤทธิ์โดย ป้องกันแป้งไม่ให้แตกตัว ลดการดูดซึมสารอาหาร จึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เวลากินก็ควรกินคู่ไปกับมื้ออาหาร เช่น Acarbose และ Miglitol

Biguanides

ยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มนี้ เป็นยายอดนิยมที่คนเป็นเบาหวานมักจะได้รับจากโรงพยาบาล เช่น Metformin ซึ่งออกฤทธิ์โดยกระตุ้นให้ตับสร้างกลูโคสน้อยลง และให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลิน หรือ เพิ่มความไวในการตอบสนองต่ออิสซูลินได้ดีขึ้น

Bile acid sequestrants (BASs)

Colesevelam เป็น BAS ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือด โดยที่ยาเหล่านี้ไม่เข้าสู่กระแสเลือด จึงนิยมใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ

Dopamine-2 agonists

ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร ตัวอย่าง ได้แก่ Bromocriptine

Sulfonylureas

ยารักษาเบาหวานกลุ่มนี้ ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้น ซึ่งยากลุ่มนี้ เป็นยาที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน เช่น Chlorpropamide, Glimepiride, Glipizide และ Glyburide

DPP-4 inhibitors

ยาลดเบาหวานที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ในระยะยาวโดยไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ทำให้สาร GLP-1 ยังคงอยู่ในร่างกายนานขึ้น เช่น Alogliptin, Linagliptin, Saxagliptin และ Sitaglipti

Meglitinides:

ยารักษาเบาหวานที่ออกฤทธฺ์โดยการกระตุ้นเบต้าเซลล์ในตับอ่อนให้สร้างอินซูลิน เช่น Nateglinide และ Repaglinide

สารยับยั้ง SGLT2: สิ่งเหล่านี้การทำงานของโปรตีนที่เรียกว่า SGLT2 ที่ดูดซับกลูโคสเข้าสู่ไตอีกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้ปล่อยกลูโคสในปัสสาวะ ทำให้ระดับในเลือดลดลง นี่คือยากลุ่มใหม่ที่มีคานากลิโฟลซิน ดาพากลิโฟลซิน และเอ็มพากลิโฟลซิน

Sulfonylureas: ทำให้เกิดการหลั่งอินซูลินออกจากเซลล์เบต้ามากขึ้น Sulfonylureas เป็นยาที่เก่ากว่า และ sulfonylurea รุ่นแรกเพียงคนเดียวที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันคือ chlorpropamide Glimepiride, glipizide และ glyburide เป็นยาตัวใหม่ที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อยลง

Thiazolidinediones: ช่วยปรับปรุงการทำงานของอินซูลินในไขมันและกล้ามเนื้อ รวมทั้งลดการผลิตกลูโคสในตับ คลาสนี้รวมถึง rosiglitazone และ pioglitazone

SGLT2 inhibitors

ยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยขัดขวางการทำงานของโปรตีนที่เรียกว่า SGLT2 ที่ทำหน้าที่ดูดซับกลูโคสเข้าสู่ไตอีกครั้ง จึงช่วยกระตุ้นร่างกายให้ปล่อยกลูโคสออกไปในปัสสาวะ ทำให้ระดับในเลือดลดลง เช่น Canagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin

Thiazolidinediones

ยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มนี้ จะช่วยปรับปรุงการทำงานของอินซูลินในเนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อ ตลอดจนลดการสร้างกลูโคสในตับ เช่น Rosiglitazone และ Pioglitazone

คำถามที่พบบ่อย


โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษคืออะไร

โรคเบาหวาน ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า diabetes โดย โรคเบาหวานที่พูดถึงส่วนมาก มักจะหมายถึง โรคเบาหวานประเภท 2 ที่จะเริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัย (เด็กและวัยรุ่นก็อาจเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ได้เช่นกัน) โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะเรื้อรังที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (กลูโคส) ที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกาย เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานชื่อว่าอะไร?

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาล (กลูโคส) เป็นพลังงานเรียกว่าอินซูลิน โดยฮอร์โมนอินซูลินนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายในตับอ่อน และเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ก็จำเป็นต้องฉีด หรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ดังนั้น ทุกคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (เบาหวานที่พึ่งพาอินซูลินตั้งแต่ในเด็ก) ส่วนมาก็จะได้รับการบำบัดด้วยอินซูลิน ในขณะที่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 บางคนจะต้องฉีดอินซูลินด้วย โดยอินซูลินมีอยู่หลายประเภท และโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการออกฤทธิ์

อินซูลิน ถูกสร้างขึ้นมาจากตับอ่อน จริงหรือเปล่า

อวัยวะในร่างกายที่สร้างอินซูลินคือตับอ่อน โดยตับอ่อนนี้จะมีขนาดเท่ามือ มีตำแหน่งตั้งอยู่หลังส่วนล่างของกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารในลำไส้ และสร้างฮอร์โมน รวมทั้งอินซูลิน ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่างกันอย่างไร?

โรคเบาหวานประเภท 1 เคยถูกเรียกว่าเบาหวานในเด็ก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวัยเด็กอันเป็นผลมาจากตับอ่อนที่มีความผิดปกติตั้งแต่เกิด ซึ่งทำให้ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือ ผลิตอินซูลินไม่ได้เลย ในทางตรงกันข้ามกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เคยถูกเรียกว่าเบาหวานที่เริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยในภายหลังเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายมีปัญหาเกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินที่ผิดปกติ และไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้ รวมถึงอาจมีความผิดปกติในการผลิตอินซูลินของตับอ่อน

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไหนที่คนเป็นมากกว่ากัน?

โรคเบาหวานประเภท 2 มีคนเป็นมากกว่าโดยคิดเป็นประมาณ 90% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด ซึ่งพบได้บ่อยกว่าโรคเบาหวานประเภท 1

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เป็น โรคเบาหวานประเภท 2 คืออะไร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 คือการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โดยเกือบ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ การตั้งครรภ์ ความเครียด ยาบางชนิด พันธุกรรมหรือประวัติครอบครัว และคอเลสเตอรอลสูง

โรคเบาหวานประเภท 2 จะป้องกันได้หรือไม่?

ใช่แล้ว โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทั่วไปสามารถป้องกันได้ ด้วยการลดน้ำหนักเพียง 5-10% ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การออกกำลังกาย อาจป้องกันหรือชะลอการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 2 ในบุคคลที่มีความเสี่ยง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 คือการรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง เพิ่มกิจกรรม และลดน้ำหนักหากคุณมีน้ำหนักเกิน

การกินหวาน หรือ น้ำตาลมากเกินไปทำให้เป็นเบาหวานได้จริงหรือ?

เป็นความเข้าใจที่บอกต่อๆกันมาที่ว่า การกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นั้นเป็นกรรมพันธุ์ และไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ในขณะที่เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและวิถีชีวิต เมื่อกินหวาน หรือ น้ำตาล มากขึ้น ก็จะได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้น อาจจะทำให้อ้วน มีน้ำหนักเกิน จนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในงานวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจะมีผลต่อการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวาน เช่น โซดาปกติ ฟรุตพันช์ เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ชาหวาน และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันโรคเบาหวาน เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่น สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) และสามารถให้พลังงานได้หลายร้อยแคลอรีต่อหนึ่งมื้อ!

อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอะไรบ้าง?

อาการของโรคเบาหวาน ที่พบได้ทั่วไป เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย และเมื่อยล้า ซึ่งอาการต่างๆก็จะเกิดจากภาวะของระดับน้ำตาลในเลือดสูง (ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง)

อย่างไรก็ตาม อาการอาจไม่ปรากฏในตอนแรกเนื่องจากอาการของโรคเบาหวานประเภท 2 จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเวลาผ่านไปจึงค่อยเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยล้า กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และเวียนศีรษะ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก อาการอาจรุนแรงขึ้นจนเกิดความสับสน ง่วงซึม และแม้กระทั่งหมดสติ (โคม่าจากเบาหวาน ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์)

© All rights reserved. เบาหวานแชนแนล – เรื่องเล่าเบาหวาน

12August 2021

อาการของโรคเบาหวานในระยะแรก มีอะไระบ้าง

โรคเบาหวาน อาการและอาการแทรกซ้อน

ในปัจจุบันนี้ คนไทยเป็นเบาหวานแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน และยังมีคนที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวาน รวมถึงคนที่ยังไม่รู้ตัวและถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอีกไม่รู้เท่าไหร่

เบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่เรามักรู้จักและเรียกกันติดปากว่า โรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรค(ไม่ติดต่อ)ยอดนิยมที่คนไทยเป็น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากการเป็นเบาหวาน ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้ในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง และภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ทำให้ทุกข์ร้อนทั้งตนเองและครอบครัว

โรคเบาหวานในแต่ละชนิดสามารถป้องกันได้แตกต่างกัน แต่ถ้าหากเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะไม่สามารถป้องกันการเกิดของโรคได้ เพราะควบคุมสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้ ในขณะที่โรคเบาหวานชนิด 2 สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนักให้คง และการออกกำลังสม่ำเสมอ

เบาหวานชนิดที่ 1 – ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเซลล์ที่ผลิตอินซูลิน

เบาหวานชนิดที่ 2 – ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ของร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน

โรคเบาหวาน สาเหตุคืออะไร

สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากการที่ปริมาณน้ำตาลในเลือดที่ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลิน (ซึ่งผลิตโดยตับอ่อน) เกิดความผิดปกติ

เมื่ออาหารถูกย่อยและเข้าสู่กระแสเลือด อินซูลินจะเป็นตัวนำกลูโคสออกจากเลือดและเข้าสู่เซลล์ ซึ่งจะถูกย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นพลังงานให้กับร่างกาย

หากเป็นเบาหวาน ร่างกายของคุณไม่สามารถย่อยสลายกลูโคสให้เป็นพลังงานได้ เนื่องจากมีอินซูลินไม่เพียงพอที่จะเคลื่อนย้ายกลูโคส หรืออินซูลินที่ผลิตได้ทำงานไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่เซลล์ไม่ตอบสนองต่อการทำงานของอินซูลิน

จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเบาหวาน ถ้าไม่ไปเจาะเลือด….. ดังนั้นการสังเกตุอาการเริ่มแรกด้วยตัวเองอาจจะมีประโยชน์ และช่วยเราได้ ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่ก็จะมาจากระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่สูงกว่าปกติ โดยสัญญาณเตือนอาจรุนแรงจนคุณไม่ทันสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคเบาหวานประเภท 2 บางคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน จนพบว่าตัวเองเกิดความผิดปกติเนื่องจากอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแล้ว


อาการทั่วไปของโรคเบาหวาน

อาการทั่วไปที่พบ ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย, รู้สึกกระหายน้ำมาก, รู้สึกหิวมาก (ถึงแม้ว่าคุณกำลังกินอยู่), รู้สึกอ่อนเพลีย เมื่อยล้า, มองเห็นไม่ชัด, เมื่อเกิดบาดแผล และการฟกช้ำ แผลจะหายได้ช้ากว่าปกติ, น้ำหนักตัวลดลง (แม้ว่าคุณจะทานมากขึ้น โดยอาการนี้ พบได้ในเบาหวานชนิดที่ 1), การรู้สึกชา เจ็บเหมือนมีเข็มทิ่มตามปลายมือ หรือปลายเท้า ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อาจจะมีอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอาการร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่แสดงอาการรุนแรงและไม่ทันได้สังเกต ทั้งนี้การตรวจหาและรักษาโรคเบาหวานในระยะแรกสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้

รู้สึกหิวบ่อย และ อ่อนเพลีย: อาหารที่คุณกินเข้าไปจะถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสและร่างกายจะนำไปใช้เป็นพลังงาน แล้วร่างกายก็ต้องการอินซูลินเพื่อนำกลูโคสไปใช้ ดังนั้น หากร่างกายของคุณสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือหากเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองต่อซูลินที่ร่างกายสร้างขึ้น ก็จะทำให้คุณไม่มีพลังงาน และสิ่งนี้เองที่จะทำให้คุณรู้สึกหิวและเหนื่อยมากกว่าปกติ

ฉี่บ่อยขึ้น และหิวน้ำบ่อย: คนทั่วไปมักจะต้องฉี่ระหว่างสี่ถึงเจ็ดครั้งใน 24 ชั่วโมง แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจถี่กว่านี้… ทำไมล่ะ? เพราะปกติร่างกายของคุณจะดูดซึมกลูโคสกลับคืนเมื่อผ่านไตของคุณ แต่เมื่อเป็นโรคเบาหวานและน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ไตของคุณจึงไม่สามารถนำกลูโคสกลับคืนมาได้ทั้งหมด ทำให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากขึ้นและต้องใช้ของเหลวมากขึ้นเพื่อขับออกไป จึงทำให้ต้องไปฉี่บ่อยขึ้น ฉี่ออกมามากขึ้น และเนื่องจากคุณฉี่มาก ร่างกายจึงต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีก เมื่อดื่มน้ำได้มาก ก็ฉี่มากขึ้นอีก วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ อีกทั้งร่างกายยังต้องการน้ำเพื่อไปลดความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด

ปากแห้ง และคันตามผิวหนัง: เนื่องจากร่างกายเริ่มฉี่ไปมาก ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้น จึงทำให้ผิวแห้ง ปากแห้ง และทำให้เกิดอาการคัน

มองเห็นภาพไม่ชัด: การเปลี่ยนแปลงระดับของเหลวในร่างกายอาจทำให้เลนส์ในดวงตาเกิดการบวมได้ ทำให้ตาโฟกัสภาพไม่ได้ดี จึงทำให้เห็นภาพเบลอ หรือ มอไม่ชัด

tail

“ยังมีกลุ่มคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่สูงพอที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 (เราเรียกว่า ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน หรือ prediabetes) ก็จะไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเป็นเบาหวานเลย แต่ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ก็มักจะพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในที่สุด และค่อยๆแสดงอาการออกมาภายหลัง“

อาการเริ่มต้น ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1

ในโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สามารถเกิดอาการและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ภายในวันเดียว หรือ เป็นสัปดาห์ และ การมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานประเภท 1 ก็เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานประเภท 1 แก่ลูกได้ โดยผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มักมีอาการ รู้สึกกระหายน้ำมาก, ปัสสาวะบ่อย, อ่อนเพลีย เมื่อยล้ามาก, รู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลา, น้ำหนักตัวลดลง, การปัสสาวะรดที่นอน, มองเห็นไม่ชัด

เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน เพราะร่างกายหันไปเผาผลาญไขมัน จนทำให้มีคีโตนมากและสะสมในเลือด จนถึงระดับอันตราย เป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่าโรคกรดคีโตคีโต (diabetic ketoacidosis)

แม้ว่าการตรวจหาโรคเบาหวานจะวินิจฉัยและทำได้ง่าย แค่เพียงไปตรวจระดับน้ำตาลก็ทราบผลแล้ว แต่ว่าส่วนที่ยุ่งยากคือการรับรู้อาการและรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องพาเด็กไปรับการตรวจ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อโรคเบาหวาน และการเอาใจใส่เลี้ยงดู จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่าถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องพาลูกตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดยภาพรวมแล้ว อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และสัญญาณเตือน จะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ช่วงทารกหรือเด็ก เช่น โรคเบาหวานอาจเป็นสาเหตุของการปัสสาวะรดที่นอนอยู่ แม้ว่าจะฝึกเด็กไม่ให้ปัสสาวะรดที่นอนแล้วก็ตาม นอกจากโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ยังสามารถเกิดได้ในทุกวัย ไม่เฉพาะแต่ในเด็กเท่านั้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1

“ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเบาหวานประเภท 1” แต่มีสมมติฐานเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ที่โจมตีและทำลายเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อน หรือ เกิดจากพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1

แม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเบาหวานประเภท 1 แต่ปัจจัยที่อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ได้แก่:

 • ประวัติครอบครัว: ความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นหากพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: สถานการณ์เช่นการสัมผัสกับความเจ็บป่วยจากไวรัสอาจมีบทบาทบางอย่างในโรคเบาหวานประเภท 1
 • เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างความเสียหาย (autoantibodies): หากตรวจพบ autoantibodies ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภท 1 มากขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มี autoantibodies เหล่านี้จะเป็นเบาหวาน
 • ภูมิศาสตร์: บางประเทศเช่นฟินแลนด์และสวีเดนมีอัตราโรคเบาหวานประเภท 1 สูง

อาการเริ่มต้น ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ในโรคเบาหวานประเภท 2 จะมีการดำเนินของโรคจะอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือน หรือหลายปี กว่าจะสังเกตเห็นอาการ อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ รู้สึกกระหายน้ำมาก ปากแห้ง, ปัสสาวะบ่อย, อ่อนเพลีย เมื่อยล้ามาก, รู้สึกเจ็บหรือ มีอาการชา ตามปลายมือ ปลายเท้า, มีการติดเชื้อบริเวณผิวและเป็นซ้ำๆ, แผลหายช้า, มองเห็นไม่ชัด

เมื่อเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ไปนานๆ อาจเกิดการติดเชื้อรา เพราะเชื้อราหรือยีสต์ใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นอาหาร ดังนั้นเมื่อมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงมากจึงทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ โดยการติดเชื้อนี้สามารถเกิดได้ในผิวหนังที่มักจะอับชื้น เช่น ร่องนิ้ว ใต้หน้าอก และบริเวณอวัยวะเพศ

นอกจากนี้ เมื่อเป็นแผล จะทำให้แผลหายช้า เพราะการที่น้ำตาลในเลือดสูง จะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด และทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทซึ่งทำให้ร่างกายรักษาบาดแผลได้ยาก และเกิดอาการปวด เจ็บ หรือชาที่ขา หรือ ปลายเท้า

สาเหตุของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

ในผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน หรือ prediabetes (ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะพัฒนากกลายไปเป็นโรคเบาหวานประเภท 2) และผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน พบว่า สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่แน่นอน แต่เชื่อกันว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรคอ้วน และการมีน้ำหนักเกิน ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 2 แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ จำเป็นจะต้องอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

 • น้ำหนัก: ยิ่งคุณมีเนื้อเยื่อไขมันมากเท่าไร เซลล์ของคุณก็จะยิ่งดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นเท่านั้น
 • ขาดกิจกรรมการใช้พลังงาน: ยิ่งคุณเคลื่อนไหวน้อยเท่าไร ความเสี่ยงของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การออกกำลังกายช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนัก ใช้กลูโคสเป็นพลังงาน และทำให้เซลล์ของคุณไวต่ออินซูลินมากขึ้น
 • ประวัติครอบครัว: ความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นหากพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์: แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าทำไม แต่คนบางคน รวมทั้งคนผิวดำ ฮิสแปนิก อเมริกันอินเดียน และอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีความเสี่ยงสูง
 • อายุ: ความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น อาจเป็นเพราะคุณมักจะออกกำลังกายน้อยลง ลดมวลกล้ามเนื้อ และเพิ่มน้ำหนักเมื่ออายุมากขึ้น แต่โรคเบาหวานประเภท 2 ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่อายุน้อย
 • โรคเบาหวารขณะตั้งครรภ์: หากคุณเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ ความเสี่ยงในการเกิด prediabetes และโรคเบาหวานประเภท 2 จะเพิ่มขึ้น หากคุณให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนักมากกว่า 9 ปอนด์ (4 กิโลกรัม) คุณก็มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 ด้วย
 • กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ: สำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคถุงน้ำหลายใบ ซึ่งเป็นภาวะปกติที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติ ขนขึ้นมากเกินไป และอ้วน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง: การมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท (มม. ปรอท) เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานประเภท 2
 • ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติ: หากมีระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) หรือคอเลสเตอรอล “ดี” ในระดับต่ำ ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 จะสูงขึ้น ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันอีกประเภทหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในเลือด ผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น

อาการเริ่มต้น ของผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หากเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะไม่มีอาการแสดง อาจมีเพียงอาการหิวน้ำมากขึ้น หรือ ฉี่บ่อยขึ้น ดั้งนั้นเมื่อตั้งครรภ์ ก็ควรได้รับการฝากครรภ์ และหมอจะเป็นคนตรวจหาโรคเบาหวานในช่วงระหว่าง 24 ถึง 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

สาเหตุของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ รกจะผลิตฮอร์โมนเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ของคุณ ฮอร์โมนเหล่านี้ทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ กลูโคสจะเข้าสู่เซลล์น้อยเกินไปและอยู่ในเลือดมากเกินไป ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • อายุ: ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 25 ปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • ครอบครัวหรือประวัติส่วนตัว: ความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นหากมีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน หรือถ้าสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่หรือพี่น้องมีโรคเบาหวานประเภท 2 นอกจากนี้ความเสี่ยงจะมากขึ้นหากคุณเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน และหากคุณคลอดลูกที่ตัวใหญ่มาก หรือหากคุณมีการคลอดก่อนกำหนดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • น้ำหนัก: การมีน้ำหนักเกินก่อนตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยง
 • เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์: ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ผู้หญิงที่เป็นคนผิวสี ฮิสแปนิก อเมริกันอินเดียน หรือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากกว่า

อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia)

อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าความต้องการพลังงานของร่างกาย ซึ่งจะทำให้เกิดดอาการต่างๆได้ เช่น อาการสั่น ประหม่าหรือวิตกกังวล เหงื่อออก สับสน มึนหัวหรือเวียนหัว หิว ง่วงนอน เพลีย รู้สึกชาที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือแก้ม

ซึ่งคุณอาจสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว ผิวสีซีด มองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะ ฝันร้ายหรือร้องไห้เมื่อคุณหลับ ปัญหาการประสานงาน อาการชัก

เบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่เรามักรู้จักและเรียกกันติดปากว่า โรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรค(ไม่ติดต่อ)ยอดนิยมที่คนไทยเป็น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากการเป็นเบาหวาน ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้ในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง และภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ทำให้ทุกข์ร้อนทั้งตนเองและครอบครัว

โรคเบาหวานในแต่ละชนิดสามารถป้องกันได้แตกต่างกัน แต่ถ้าหากเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะไม่สามารถป้องกันการเกิดของโรคได้ เพราะควบคุมสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้ ในขณะที่โรคเบาหวานชนิด 2 สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนักให้คง และการออกกำลังสม่ำเสมอ

อาการแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

เบาหวานขึ้นตา

ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนทางตาและเส้นประสาทส่วนปลาย

คุณอาจเคยได้ยินว่าโรคเบาหวานทำให้เกิดปัญหาสายตาและอาจนำไปสู่การตาบอดได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะตาบอดได้สูงกว่าคนที่ไม่มีโรคเบาหวาน

ต้อหิน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต้อหินมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ยิ่งเป็นเบาหวานนานเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นตามอายุ

โรคต้อหินเกิดขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้น โดยจะไปมีผลต่อหลอดเลือดที่นำเลือดไปยังเรตินาและเส้นประสาทตา จึงทำให้การมองเห็นจะค่อยๆ หายไป เนื่องจากเรตินาและเส้นประสาทถูกทำลาย

ต้อกระจก

ผู้ที่เป็นเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต้อกระจกสูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน และพบว่าผู้ที่เป็นเบาหวานจะเป็นต้อกระจกได้แม้อายุยังไม่มาก

 • ในรายที่ต้อกระจกมีอาการที่ไม่รุนแรง อาจต้องสวมแว่นกันแดดบ่อยขึ้นและใช้เลนส์ควบคุมแสงสะท้อน แต่สำหรับต้อกระจกที่มีผลต่อการมองเห็นอย่างมาก แพทย์มักจะรักษาด้วยการผ่าตัดและแทนที่ด้วยเลนส์เทียม แต่อย่างไรก็ตาม หากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี สุดท้ายก็จะเริ่มมีอาการของต้อหินตามมาในที่สุด
จอประสาทตาผิดปกติ

เบาหวานขึ้นจอตา เป็นคำทั่วไปที่เคยได้ยิน ซึ่งเป็นคำรวมๆสำหรับความผิดปกติทั้งหมดของเรตินาที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งจะแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • non-proliferative เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคจอประสาทตา ซึ่งเส้นเลือดฝอยที่ด้านหลังของลูกตาจะอุดตัน โดยที่ความรุนแรงของโรคจอประสาทตาแบบนี้จะแบ่งออกเป็นระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะรุนแรง ตามความรุนแรงของหลอดเลือดที่อุดตัน
 • จอประสาทตาบวม แม้ว่าภาวะจอประสาทตาบวมนี้ไม่ทำให้สูญเสียการมองเห็นในทันที แต่ผนังเส้นเลือดฝอยอาจสูญเสียความสามารถในการควบคุมการผ่านของสารระหว่างเลือดกับเรตินา ของเหลวสามารถรั่วไหลเข้าสู่ส่วนของดวงตาที่มีการโฟกัสที่จุดภาพชัด เมื่อจุดภาพชัดบวมด้วยของเหลว อาการที่เรียกว่าจุดภาพชัดบวมน้ำ การมองเห็นจะพร่ามัวและอาจสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง
 • proliferative ในบางคนโรคจอประสาทตาจะดำเนินเรื่อยๆจนเกิดรูปแบบที่ร้ายแรงกว่าที่เรียกว่าโรคจอประสาทตาที่มีการงอกขยาย (proliferative retinopathy) ซึ่งหลอดเลือดได้รับความเสียหายจนปิดสนิท และร่างกายได้สร้างหลอดเลือดใหม่ เส้นเลือดใหม่เหล่านี้อ่อนแอและเปราะบาง จึงทำให้เกิดการรั่วไหลของเลือดได้ ทำให้มองไม่เห็น หลอดเลือดใหม่ยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อแผลเป็นเติบโตได้ หลังจากที่เนื้อเยื่อแผลเป็นหดตัว เรตินาอาจบิดเบี้ยวหรือดึงออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่าเรตินาลอกออก
เบาหวานและเท้า

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักพบปัญหาที่เท้าได้หลายอย่าง แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็อาจแย่ลงจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้

ปัญหาเท้ามักเกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทถูกทำลาย หรือที่เรียกว่าเส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเสียวซ่า ปวด (แสบร้อนหรือแสบ) หรือเท้าอ่อนแรง นอกจากนี้ยังอาจทำให้สูญเสียความรู้สึกที่เท้า รวมถึงอาจจะได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุ การไหลเวียนของเลือดไม่ดี หรือ เท้าผิดรูปไปเลยก็มี

ระบบประสาท

ความเสียหายของเส้นประสาทจากเบาหวาน อาจจะทำให้ไม่รู้สึก ลดความสามารถในรับรู้ความร้อน และความเย็นได้ การสูญเสียความรู้สึก จะหมายความว่า คุณไม่รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บที่เท้า คุณอาจเหยีบบก้อนหิน มีดบาด หรือเป็นแผล ตุ่มพองโดยไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่สังเกตเห็น ทำให้กว่าจะรู้ก็เกิดอาการผิวหนังแตกและติดเชื้อไปแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของผิว

บางครั้งเท้าของคุณอาจแห้งมาก ผิวหนังอาจลอกและแตกได้ ปัญหานี้เกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทที่ส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของผิว

การไหลเวียนไม่ดี

การไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดี เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าและขาตีบและแข็งตัว ทำให้หากเกิดแผล หรือการติดเชื้อก็จะทำการรักษาได้ยาก

แผลที่เท้า

แผลเกิดขึ้นบ่อยที่สุด จะเกิดที่ปลายเท้าหรือที่ด้านล่างของหัวแม่เท้า แผลที่ด้านข้างของเท้ามักเกิดจากรองเท้าที่ไม่พอดี

ต้องไม่ลืมว่า แม้ว่าแผลพุพองเล็กๆน้อยๆจะไม่เจ็บ แต่การละเลยอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งจะทำให้ต้องถูกตัดแขนหรือขาได้ในที่สุด

โรคไต

ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองกำจัดของเสียออกจากเลือด

โรคเบาหวานสามารถทำลายไต และทำให้เกิดภาวะไตล้มเหลวได้

เบาหวานทำให้เกิดโรคไตได้อย่างไร?

เมื่อร่างกายย่อยโปรตีนที่เรากินเข้าไป กระบวนต่างๆในร่างกายก็จะเกิดของเสีย และเข้าสู่กระแสเลือด และหลอดเลือดที่ไตก็ทำหน้าที่ขับของเสียเหล่าออกไปเป็นส่วนหนึ่งของปัสสาวะ

เมื่อเป็นโรคเบาหวาน ก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ไตทำงานหนัก หลังจากผ่านไปหลายปี ก็จะไม่สามารถกรองและดูดกลับสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม จนกรองโปรตีนกลับเข้ามาไม่ได้ จึงตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาก็จะทำให้อาการแย่ลงจนเกิดโรคไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้าย

อาการโรคไตมีอะไรบ้าง

เมื่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆในไตถูกทำลายไป ไตก็จะทำงานหนักขึ้น แต่ว่าโรคไตจะไม่แสดงอาการใดๆ จนกว่าการไตใกล้จะทำงานไม่ไหวแล้ว อีกทั้งอาการของโรคไตก็ไม่จำเพาะเจาะจง อาการแรกของโรคไตมักเกิดจากของเหลวสะสม อาการอื่นๆ ของโรคไต ได้แก่ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดท้อง อ่อนแรง และขาดสมาธิ

โรคหัวใจ สมอง และหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือดที่หัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เสียชีวิต 2/3 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนที่ไม่มีโรคเบาหวานถึง 2 เท่า

เมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ เนื้อเยื่อสมองก็จะถูกทำลาย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดสมองอุดตัน อาจทำให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหว ปวด ชา และมีปัญหากับการคิด การจำ หรือการพูด บางคนยังมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

หลอดเลือด

ตอนที่มีสุขภาพดี หลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่น และช่วยให้เลือดสูบฉีดจากหัวใจไปได้ทุกที่ในร่างกาย ด้วยการไหลเวียนของเลือดก็จะนำพาออกซิเจน และสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

แต่สิ่งต่างๆ เริ่มที่จะช้าหลงเมื่อระบบไหลเวียนไม่ดี เมื่อหลอดเลือแข็งตัวและแคบลง เนื่องจากการสะสมของคราบพลัค ไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด จึงทำให้อวัยวะต่างๆ และหัวใจ ขาดออกซิเจน และสารอาหาร

หากเลือดไปเลี้ยงขาไม่ได้ ก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และถ้าอยู่ในสมองก็จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

หัวใจล้มเหลว และการเต้นผิดจังหวะ

เมื่อกล้ามเนื้อในหัวใจอ่อนแอเกินกว่าจะสูบฉีดเลือดได้ จึงไม่สามารถส่งเลือดไปยังทุกส่วนของร่างกายได้เพียงพอ

การเต้นของหัวใจผิดปกติ เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือ เกิดความเสียหายต่อหัวใจ มีผลต่อคลื่นไฟฟ้าที่ทำให้หัวใจเต้น

ความดันโลหิตสูง

2 ใน 3 ของคนที่เป็นโรคเบาหวาน มักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเมื่อมีความดันโลหิตสูงหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาอื่นๆ ก็ย่อมเพิ่มขึ้น

DKA (ketoacidosis)

ภาวะ ketoacidosis (DKA) เป็นภาวะร้ายแรงที่สามารถนำไปสู่อาการโคม่าจากเบาหวาน (หมดสติเป็นเวลานาน) หรือแม้แต่เสียชีวิต

หากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นพลังงานได้อย่างเพียงพอกับความต้อง ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันเพื่อเป็นพลังงานแทน ซึ่งทำให้เกิดคีโตนโนเลือด ซึ่งที่จะใช้กลูโคส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานปกติของร่างกาย เมื่อคีโตนสะสมในเลือด คีโตนจะทำให้เป็นกรดมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโรคเบาหวานของคุณไม่สามารถควบคุมได้หรือคุณกำลังป่วย

สัญญาณเตือนของ DKA คืออะไร

DKA มักจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มมีอาการอาเจียน นี่เป็นสัญญานเตือนว่าอาจจะเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

อาการเริ่มแรก ได้แก่ หิวน้ำหรือปากแห้งมาก ปัสสาวะบ่อย ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ระดับคีโตนในปัสสาวะสูง

อาการอื่นๆที่ตามมา ได้แก่ รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา ผิวแห้งหรือแดง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง หายใจลำบาก หายใจมีกลิ่น สับสน ขาดสมาธิ

มีระดับคีโตนสูง ต้องทำอย่างไร

รีบพบหมอ ทันทีหากตรวจพบเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เมื่อตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าระดับคีโตนสูง
 • เมื่อตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าระดับคีโตนสูง ร่วมกับ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • เมื่อตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าระดับคีโตนสูง และอาเจียนมากกว่าสองครั้งในสี่ชั่วโมง
 • อย่าออกกำลังกายเมื่อเมื่อตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าระดับคีโตนสูง
ตรวจคีโตนเองได้อย่างไร

สามารถตรวจหาคีโตนด้วยการทดสอบปัสสาวะ โดยใช้แผ่นทดสอบ ซึ่งคล้ายกับแถบตรวจเลือด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำให้ตรวจปัสสาวะของคุณเพื่อหาคีโตนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณมากกว่า 240 มก./ดล. และหากเจ็บป่วย เช่น เมื่อเป็นหวัด ให้ตรวจดูคีโตนทุกๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง

DKA เกิดจากอะไร?

เหตุผลพื้นฐานที่ทำให้คีโตนในร่างกายสูงกว่าปกติ ได้แก่

 • อินซูลินมีไม่เพียงพอ หรือ ร่างกายต้องการอินซูลินมากกว่าปกติเนื่องจากการเจ็บป่วย
 • ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เช่น เมื่อคุณป่วย ก็จะเบื่ออาหาร ทำให้ร่างกายนำไขมันไปใช้เป็นพลังงานแทน
 • ปฏิกิริยาของอินซูลิน (น้ำตาลในเลือดต่ำ) หากทำการตรวจคีโตนในตอนเช้าแล้วมีค่าสูง อาจเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของอินซูลินขณะนอนหลับ
โรคทางระบบประสาท

ความเสียหายของเส้นประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน เป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

แต่หากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ก็จะเป็นการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสียหายของเส้นประสาทได้

เมื่อระบบประสาทเกิดความเสียหาย ย่อมส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะเพศ หัวใจและหลอดเลือด ต่อมเหงื่อ และดวงตา

ระบบย่อยอาหาร: อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้และอาเจียน ท้องร่วง ท้องผูก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยาก

ระบบทางเดินปัสสาวะ: ปัสสาวะบ่อยมาก หรือ ไม่เพียงพอ รู้สึกเหมือนต้องปัสสาวะเมื่อไม่ปัสสาวะ หรือปัสสาวะรั่ว ไม่รู้สึกว่าต้องปัสสาวะแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะจะเต็ม และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ระบบสืบพันธ์ุ: มีปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศในผู้ชาย และมีอาการช่องคลอดแห้งในผู้หญิง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด: เวียนหัวเป็นลม หัวใจของฉันเต้นเร็วเกินไป

ตา: ปรับแสงไม่ได้ มองไม่ชัด

ปลายประสาทอักเสบ

อาการ ปลายประสาทอักเสบ เป็นความผิดปกติชนิดที่พบบ่อยที่สุด ส่งผลต่อเส้นประสาทในมือ เท้า ขา และแขน โดยทั่วไปจะเริ่มที่เท้า และมักจะเริ่มที่เท้าทั้งสองข้างพร้อมกัน

อาการที่บ่งบอก ได้แก่ รู้สึกชา อ่อนเรง รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มที่มือ-เท้า มีอาการปวดแสบปวดร้อน และไวต่อความรู้สึกมาก เกิดความรู้สึกร้อนหรือเย็น หรือ อาจจะ่สูญเสียความรู้สึกไปเลย ไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้ว่าจะเป็นแผล

ระบบประสาทอัตโนมัติ

โรคระบบประสาทอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมกระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ และอวัยวะเพศ รวมถึงอวัยวะอื่นๆ

กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน เป็นอาการทั่วไปที่พบได้บ่อย เมื่อกระเพาะปัสสาวะไม่ตอบสนองต่อแรงกดตามปกติ คือ ไม่รู้สึกปวดฉี่ ก็จะทำให้ปัสสาวะค้างอยู่อย่างนั้น แล้วก็จะนำไปสู่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) เมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศเกิดความผิดปกติ

อาการท้องร่วง และอาการท้องผูก อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมลำไส้เล็กเสียหาย และช่องท้องก็ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนย้ายอาหารผ่านระบบย่อยอาหาร ทำให้อาเจียนและท้องอืด ภาวะนี้เรียกว่า gastroparesis

ความผิดปกติทางผิวหนัง

โรคเบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของร่างกายรวมทั้งผิวหนัง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการทางผิวหนังได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อรา และอาการคัน นอกจากนี้ยังมีโรคผิวหนังจากเบาหวานอื่นๆอีก เช่น diabetic dermopathy, necrobiosis lipoidica diabeticorum, diabetic blisters, and eruptive xanthomatosis

ติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียมากกว่าคนอื่นๆ และเมื่อมีการติดเชื้อ มักจะพบอาการอักเสบบวม แดง และเจ็บปวด บริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อแบคทีเรียได้บ่อย ได้แก่

 • Styes (การติดเชื้อของต่อมของเปลือกตา)
 • Folliculitis (การติดเชื้อของรูขุมขน)
 • Carbuncles (การติดเชื้อลึกของผิวหนังและเนื้อเยื่อข้างใต้)
 • การติดเชื้อรอบเล็บ
ติดเชื้อรา

เชื้อราที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานมักเป็น Candida albicans เชื้อราที่มีลักษณะเหมือนยีสต์นี้ สามารถสร้างผื่นคันตามบริเวณที่ชื้นและเป็นสีแดง ซึ่งรายล้อมไปด้วยตุ่มน้ำเล็กๆ และเกล็ดเล็กๆ การติดเชื้อเหล่านี้มักเกิดขึ้นในบริเวณที่อุ่นและชื้นของผิวหนัง บริเวณที่มีปัญหาอยู่ใต้หน้าอก รอบเล็บ ระหว่างนิ้วและนิ้วเท้า ที่มุมปาก ใต้หนังหุ้มปลายลึงค์ และในรักแร้และขาหนีบ

การติดเชื้อราที่พบบ่อย ได้แก่ อาการคันเท้า กลาก และการติดเชื้อในช่องคลอดที่ทำให้เกิดอาการคัน

คำถามที่พบบ่อย


โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษคืออะไร

โรคเบาหวาน ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า diabetes โดย โรคเบาหวานที่พูดถึงส่วนมาก มักจะหมายถึง โรคเบาหวานประเภท 2 ที่จะเริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัย (เด็กและวัยรุ่นก็อาจเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ได้เช่นกัน) โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะเรื้อรังที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (กลูโคส) ที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกาย เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานชื่อว่าอะไร?

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาล (กลูโคส) เป็นพลังงานเรียกว่าอินซูลิน โดยฮอร์โมนอินซูลินนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายในตับอ่อน และเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ก็จำเป็นต้องฉีด หรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ดังนั้น ทุกคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (เบาหวานที่พึ่งพาอินซูลินตั้งแต่ในเด็ก) ส่วนมาก็จะได้รับการบำบัดด้วยอินซูลิน ในขณะที่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 บางคนจะต้องฉีดอินซูลินด้วย โดยอินซูลินมีอยู่หลายประเภท และโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการออกฤทธิ์

อินซูลิน ถูกสร้างขึ้นมาจากตับอ่อน จริงหรือเปล่า

อวัยวะในร่างกายที่สร้างอินซูลินคือตับอ่อน โดยตับอ่อนนี้จะมีขนาดเท่ามือ มีตำแหน่งตั้งอยู่หลังส่วนล่างของกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารในลำไส้ และสร้างฮอร์โมน รวมทั้งอินซูลิน ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่างกันอย่างไร?

โรคเบาหวานประเภท 1 เคยถูกเรียกว่าเบาหวานในเด็ก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวัยเด็กอันเป็นผลมาจากตับอ่อนที่มีความผิดปกติตั้งแต่เกิด ซึ่งทำให้ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือ ผลิตอินซูลินไม่ได้เลย ในทางตรงกันข้ามกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เคยถูกเรียกว่าเบาหวานที่เริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยในภายหลังเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายมีปัญหาเกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินที่ผิดปกติ และไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้ รวมถึงอาจมีความผิดปกติในการผลิตอินซูลินของตับอ่อน

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไหนที่คนเป็นมากกว่ากัน?

โรคเบาหวานประเภท 2 มีคนเป็นมากกว่าโดยคิดเป็นประมาณ 90% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด ซึ่งพบได้บ่อยกว่าโรคเบาหวานประเภท 1

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เป็น โรคเบาหวานประเภท 2 คืออะไร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 คือการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โดยเกือบ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ การตั้งครรภ์ ความเครียด ยาบางชนิด พันธุกรรมหรือประวัติครอบครัว และคอเลสเตอรอลสูง

โรคเบาหวานประเภท 2 จะป้องกันได้หรือไม่?

ใช่แล้ว โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทั่วไปสามารถป้องกันได้ ด้วยการลดน้ำหนักเพียง 5-10% ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การออกกำลังกาย อาจป้องกันหรือชะลอการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 2 ในบุคคลที่มีความเสี่ยง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 คือการรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง เพิ่มกิจกรรม และลดน้ำหนักหากคุณมีน้ำหนักเกิน

การกินหวาน หรือ น้ำตาลมากเกินไปทำให้เป็นเบาหวานได้จริงหรือ?

เป็นความเข้าใจที่บอกต่อๆกันมาที่ว่า การกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นั้นเป็นกรรมพันธุ์ และไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ในขณะที่เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและวิถีชีวิต เมื่อกินหวาน หรือ น้ำตาล มากขึ้น ก็จะได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้น อาจจะทำให้อ้วน มีน้ำหนักเกิน จนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในงานวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจะมีผลต่อการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวาน เช่น โซดาปกติ ฟรุตพันช์ เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ชาหวาน และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันโรคเบาหวาน เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่น สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) และสามารถให้พลังงานได้หลายร้อยแคลอรีต่อหนึ่งมื้อ!

อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอะไรบ้าง?

อาการของโรคเบาหวาน ที่พบได้ทั่วไป เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย และเมื่อยล้า ซึ่งอาการต่างๆก็จะเกิดจากภาวะของระดับน้ำตาลในเลือดสูง (ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง)

อย่างไรก็ตาม อาการอาจไม่ปรากฏในตอนแรกเนื่องจากอาการของโรคเบาหวานประเภท 2 จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเวลาผ่านไปจึงค่อยเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยล้า กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และเวียนศีรษะ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก อาการอาจรุนแรงขึ้นจนเกิดความสับสน ง่วงซึม และแม้กระทั่งหมดสติ (โคม่าจากเบาหวาน ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์)

© All rights reserved. เบาหวานแชนแนล – เรื่องเล่าเบาหวาน

11August 2021

โรคเบาหวาน การป้องกัน

โรคเบาหวาน การป้องกัน

ในปัจจุบันนี้ คนไทยเป็นเบาหวานแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน และยังมีคนที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวาน รวมถึงคนที่ยังไม่รู้ตัวและถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอีกไม่รู้เท่าไหร่

เบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่เรามักรู้จักและเรียกกันติดปากว่า โรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรค(ไม่ติดต่อ)ยอดนิยมที่คนไทยเป็น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากการเป็นเบาหวาน ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้ในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง และภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ทำให้ทุกข์ร้อนทั้งตนเองและครอบครัว

โรคเบาหวานในแต่ละชนิดสามารถป้องกันได้แตกต่างกัน แต่ถ้าหากเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะไม่สามารถป้องกันการเกิดของโรคได้ เพราะควบคุมสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้ ในขณะที่โรคเบาหวานชนิด 2 สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนักให้คง และการออกกำลังสม่ำเสมอ

“สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ”

การพยายามปรับพฤติกรรม ใครๆก็สามารถทำได้หากตั้งใจ

การป้องกัน หรือชะลอการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และลดความเสี่ยงต่างๆ ด้วยการทำกิจกรรมและการออกกำลังกาย ร่วมกับการกินอาหารตามหลักโภชนาการ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน (Pre-diabetes) ภายใต้ข้อแนะนำ คือ ควรมีน้ำหนักตัวและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


การป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 และภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

อาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน คือ อาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต และระมัดระวังการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต อาหารไขมันสูง ขนม หรือเครื่องดื่มที่มีความหวาน อาจดื่มน้ำเปล่า ชา หรือกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล แทนน้ำผลไม้ เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาวที่ไม่ติดมัน อย่างปลา ไก่ หรืออาหารทะเล แทนเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป

tail

ในผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ดังนั้น การลดน้ำหนัก จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันให้เราห่างจากเบาหวานได้ โดย มีคำแนะนำดังนี้

 • ลดการกินอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก อาหารหมักดอง
 • ลดกินหวาน แม้แต่น้ำตาลเทียม เพื่อปรับนิสัย และพฤติกรรม
 • หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด หวานจัด ในแต่ละวัน ไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ให้ควบคุมพลังงานของสารอาหารในแต่ละวัน ด้วยการลดปริมาณไขมันและลดแคลอรี่ให้น้อยลง 500 – 1,000 แคลอรี่ต่อวัน (ความเหมาะสมแตกต่างกันในแต่ละคน ตามน้ำหนักตัว)
 • เพิ่มกิจกรรมที่ทำให้ใช้พลังงานอย่างน้อย 700 แคลอรี่ต่อสัปดาห์ หรือ ประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยให้เราลดน้ำหนักลงได้อย่างน้อย 7% ของน้ำหนักตัวเริ่มต้น และให้ตั้งเป้าหมายให้ลดน้ำหนักลงอย่างต่อเนื่องอีก 5% ของน้ำหนักใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • เน้นปริมาณสัดส่วนโปรตีนไขมันต่ำให้สูงขึ้น เป็น 30% ของพลังงานต่อวัน เน้นกินเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ หรือ โปรตีนจากพืช
 • เน้นกินคาร์โบไฮเดรตจากผัก ธัญพืช ถั่ว ผลไม้
 • กินผัก เพิ่มใยอาหาร
 • เลี่ยงอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้สำเร็จรูป
 • งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรมีการเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวานในกรณีที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมอาหารที่รับประทาน และออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดทั้งก่อนและตลอดการตั้งครรภ์ โดยการควบคุมอาหาร พยายามลดอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาล และเพิ่มอาหารพวกโปรตีนและผัก และหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น มะม่วง หรือทุเรียน พักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ถ้าคลอดแล้วเบาหวานจะหายขาดไหม

หลังคลอดอาการเบาหวานจะหายไป แต่หากตั้งครรภ์อีก โอกาสที่จะเป็นเบาหวานจะมีมากกว่า 30% อย่างไรก็ดีเมื่อคลอดไปแล้วภายใน 6 สัปดาห์ ก็ควรเจาะดูระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง ถ้าค่าน้ำตาลเป็นปกติก็ให้ตรวจซ้ำทุกปีเพราะว่าคนที่มีอาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานชนิดที่สอง

ลดน้ำหนัก ซึงจะป้องเบาหวานชนิดที่สองได้

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุเกิดจากอะไร

สาเหตุของการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ รกจะสร้างฮอร์โมนบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้ร่างกายต่อต้านฮอร์โมนอินซูลินที่คอยคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ถ้าภาวะนี้ไม่ได้รับการควบคุม จะทำให้เกิดอาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์และส่งผลกระทบต่อทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ได้

วิธีทดสอบเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การตรวจโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะเริ่มทำเมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ หรือเริ่มตรวจเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยคุณหมอจะให้ดื่มน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม แล้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง

หากระดับน้ำตาลเท่ากับหรือมากกว่า 140 มก./ดล.หมายความว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และต้องทำการทดสอบต่อโดยให้ดื่มน้ำตาลกลูโคส 100 กรัม ถ้าค่าที่ได้มากกว่า 185 มก./ดล. ให้วินิจฉัยว่าคุณแม่ท่านนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ต้องตรวจเพิ่มเติม

อาการของเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ แต่บางคนก็อาจจะเกิดภาวะนี้ในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ โดยภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจพบภาวะดังกล่าวได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แต่หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ปากแห้ง และรู้สึกเหนื่อยหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งบางอาการค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาการของคนตั้งครรภ์ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับอาการที่เผชิญอยู่

วิธีป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์อาจให้ผู้ป่วยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 4-5 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้าและหลังมื้ออาหารทุกมื้อ เพื่อตรวจดูว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วหยดเลือดลงบนแถบทดสอบ จากนั้นอ่านค่าด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาล ซึ่งจะแสดงระดับน้ำตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากเป็นอาหารที่มีสารอาหารและเส้นใยสูง แต่มีน้ำตาลน้อยและมีแคลอรี่ต่ำ นอกจากนี้ ควรจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารจำพวกแป้ง และหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยมีน้ำตาลในเลือดสูงและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยอาจปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อวางแผนและกำหนดเมนูอาหารในแต่ละมื้อของวัน
 3. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เพราะเป็นการกระตุ้นน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้เคลื่อนเข้าสู่เซลล์เพื่อผลิตเป็นพลังงาน และยังช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วย นอกจากนี้ การออกกำลังกายที่ถูกวิธีอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการตั้งครรภ์ได้ เช่น อาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ตัวบวม ท้องผูก และนอนไม่หลับ เป็นต้น แต่ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหลังจากได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
 4. ใช้ยารักษา หากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงสูงอยู่หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้ว แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาฉีดอินซูลิน เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ แพทย์อาจตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์มากเป็นพิเศษด้วยการอัลตราซาวด์ และอาจตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูพัฒนาการของทารกในครรภ์ว่ามีการเจริญเติบโตตามปกติหรือไม่ กรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะคลอดช้ากว่ากำหนด แพทย์อาจวางแผนให้ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอดเร็วขึ้น เนื่องจากการคลอดช้ากว่ากำหนดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งมารดาและทารกได้

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

มีน้ำหนักตัวมาก ระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดที่สูงมากของหญิงตั้งครรภ์อาจขัดขวางการทำงานของตับอ่อน โดยจะกระตุ้นให้ตับอ่อนของทารกผลิตอินซูลินเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้ทารกมีขนาดตัวใหญ่กว่าปกติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคลอด หากเกิดภาวะดังกล่าว แพทย์อาจประเมินให้ทำการผ่าคลอดเพื่อป้องกันการฉีกขาดของช่องคลอด

คลอดก่อนกำหนด

เด็กอาจคลอดในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ และอาจเผชิญภาวะหายใจลำบาก ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนกว่าปอดของทารกจะสมบูรณ์เต็มที่ แต่ทารกที่เกิดจากแม่ซึ่งป่วยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจเผชิญภาวะหายใจลำบากได้เช่นเดียวกัน แม้จะไม่ได้คลอดก่อนกำหนดก็ตาม

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ทารกแรกเกิดบางรายอาจเผชิญภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เนื่องจากร่างกายผลิตอินซูลินออกมามากเกินไป และอาจทำให้ทารกมีอาการชักได้ อย่างไรก็ตาม การให้นมบุตรและการฉีดกลูโคสเข้าทางหลอดเลือดดำสามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

ตัวเหลือง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอาจส่งผลให้ทารกเกิดภาวะตัวเหลืองหลังคลอด ซึ่งอาจทำให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

ผลกระทบต่อมารดา

ภาวะน้ำคร่ำมาก ปริมาณน้ำคร่ำในมดลูกที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และอาจเกิดปัญหาอื่น ๆ ขึ้นในระหว่างคลอดได้

ครรภ์เป็นพิษ ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์

เบาหวานหลังคลอด

ผู้ที่เคยเผชิญภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเป็นเบาหวานอีกครั้งเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนต่อไป และอาจป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 หลังคลอดได้ ซึ่งการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าว

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานแบบเฉียบพลัน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) (จะเกิดอาการับสน เกร็ง เป็นลม อาจชักและหมดสติ) ป้องกันได้โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนทำกิจกรรม หรือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างวัน หากมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ต้อง กิน (พกลูกอม หรือ จิบน้ำหวาน)

การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ป้องกันได้โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างวัน และไม่ลืมกินยา หรือ ฉีดยา

 • แบบที่มีกรดคีโตน มักจะเกิดในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 – ผู้ป่วยจะมีน้ำตาลมากกว่า 250 มก./ดล.และตรวจพบคีโตนในปัสสาวะ เกิดอาการหอบ ซึม และขาดน้ำ จนกระทั่งหมดสติ
 • แบบที่ไม่มีคีโตน มักจะเกิดในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 – ผู้ป่วยจะมีน้ำตาลมากกว่า 600 มก./ดล. ผู้มักจะเกิดเพราะว่าควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ มักมีอาการซึม อาจชักจนหมดสติ

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานแบบเรื้อรัง

เบาหวานขึ้นตา และ เบาหวานลงไต

โรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบเฉพาะผู้เป็นเบาหวาน ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมือนคนปกติก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนดังกล่าว ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้เป็นเบาหวานให้เหมือนคนปกติโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน ๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดจากการรักษา ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่คนไข้ได้ ดังนั้นเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตก็จะขึ้นกับอายุ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ตลอดจนโรคประจำตัวของผู้ป่วย โดยทั่วไปจะแนะนำให้ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่า 7% นอกจากนี้การควบคุมความดันโลหิตก็จะมีส่วนอย่างมากในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน 130 มม.ปรอท และความดันโลหิตตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานเกิดเบาหวานลงไตระยะหลัง ๆ เช่นการทำงานของไตเสื่อม พบว่าการควบคุมระดับความดันโลหิตอย่างเข้มงวดจะมีประโยชน์ มากกว่าการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีไข่ขาวรั่วออก มาในปัสสาวะ การใช้ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitors) หรือ ARB (angiotensin receptor blockers) จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ การใช้ยากลุ่มนี้ก็ควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

เนื่องจากในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต ผู้เป็นเบาหวานจะไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจะทำให้เริ่มการรักษาได้เร็ว ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นมากตามมา ผู้เป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจจอรับภาพของตา ตรวจปัสสาวะดูระดับไข่ขาวและตรวจเลือดดูการทำงานของไตปีละหนึ่งครั้งในกรณีที่ยังไม่เคยตรวจพบความผิดปกติมาก่อน และควรตรวจให้บ่อยขึ้นถ้าตรวจพบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวแล้ว

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสามารถพบได้ในคนที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคเหล่านี้มากกว่าถึง 2-3 เท่า เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ และน้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น การป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวต้องอาศัยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อย่างดังกล่าวร่วมกันคือ ควบคุมระดับไขมัน LDL คอเลสเตอรอลให้ได้น้อยกว่า 100 มก./ดล. โดยรับประทานยาในกลุ่ม statin ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ไม่เกิน 130/80 มม.ปรอท หยุดสูบบุหรี่ ควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ไม่ให้เกิน 7.0 หรือ7.5% และในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรค เช่น อายุมากและมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง อาจจะพิจารณาให้รับประทานยา aspirin ขนาด 81 มก. เพื่อป้องกันการเกิดโรคร่วมด้วย

คำถามที่พบบ่อย


โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษคืออะไร

โรคเบาหวาน ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า diabetes โดย โรคเบาหวานที่พูดถึงส่วนมาก มักจะหมายถึง โรคเบาหวานประเภท 2 ที่จะเริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัย (เด็กและวัยรุ่นก็อาจเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ได้เช่นกัน) โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะเรื้อรังที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (กลูโคส) ที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกาย เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานชื่อว่าอะไร?

ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาล (กลูโคส) เป็นพลังงานเรียกว่าอินซูลิน โดยฮอร์โมนอินซูลินนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายในตับอ่อน และเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ก็จำเป็นต้องฉีด หรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ดังนั้น ทุกคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (เบาหวานที่พึ่งพาอินซูลินตั้งแต่ในเด็ก) ส่วนมาก็จะได้รับการบำบัดด้วยอินซูลิน ในขณะที่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 บางคนจะต้องฉีดอินซูลินด้วย โดยอินซูลินมีอยู่หลายประเภท และโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการออกฤทธิ์

อินซูลิน ถูกสร้างขึ้นมาจากตับอ่อน จริงหรือเปล่า

อวัยวะในร่างกายที่สร้างอินซูลินคือตับอ่อน โดยตับอ่อนนี้จะมีขนาดเท่ามือ มีตำแหน่งตั้งอยู่หลังส่วนล่างของกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารในลำไส้ และสร้างฮอร์โมน รวมทั้งอินซูลิน ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่างกันอย่างไร?

โรคเบาหวานประเภท 1 เคยถูกเรียกว่าเบาหวานในเด็ก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวัยเด็กอันเป็นผลมาจากตับอ่อนที่มีความผิดปกติตั้งแต่เกิด ซึ่งทำให้ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือ ผลิตอินซูลินไม่ได้เลย ในทางตรงกันข้ามกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เคยถูกเรียกว่าเบาหวานที่เริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยในภายหลังเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายมีปัญหาเกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินที่ผิดปกติ และไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้ รวมถึงอาจมีความผิดปกติในการผลิตอินซูลินของตับอ่อน

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไหนที่คนเป็นมากกว่ากัน?

โรคเบาหวานประเภท 2 มีคนเป็นมากกว่าโดยคิดเป็นประมาณ 90% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด ซึ่งพบได้บ่อยกว่าโรคเบาหวานประเภท 1

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เป็น โรคเบาหวานประเภท 2 คืออะไร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 คือการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โดยเกือบ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ การตั้งครรภ์ ความเครียด ยาบางชนิด พันธุกรรมหรือประวัติครอบครัว และคอเลสเตอรอลสูง

โรคเบาหวานประเภท 2 จะป้องกันได้หรือไม่?

ใช่แล้ว โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทั่วไปสามารถป้องกันได้ ด้วยการลดน้ำหนักเพียง 5-10% ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การออกกำลังกาย อาจป้องกันหรือชะลอการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 2 ในบุคคลที่มีความเสี่ยง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 คือการรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง เพิ่มกิจกรรม และลดน้ำหนักหากคุณมีน้ำหนักเกิน

การกินหวาน หรือ น้ำตาลมากเกินไปทำให้เป็นเบาหวานได้จริงหรือ?

เป็นความเข้าใจที่บอกต่อๆกันมาที่ว่า การกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นั้นเป็นกรรมพันธุ์ และไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ในขณะที่เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและวิถีชีวิต เมื่อกินหวาน หรือ น้ำตาล มากขึ้น ก็จะได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้น อาจจะทำให้อ้วน มีน้ำหนักเกิน จนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในงานวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจะมีผลต่อการทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวาน เช่น โซดาปกติ ฟรุตพันช์ เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ชาหวาน และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันโรคเบาหวาน เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่น สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) และสามารถให้พลังงานได้หลายร้อยแคลอรีต่อหนึ่งมื้อ!

อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอะไรบ้าง?

อาการของโรคเบาหวาน ที่พบได้ทั่วไป เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย และเมื่อยล้า ซึ่งอาการต่างๆก็จะเกิดจากภาวะของระดับน้ำตาลในเลือดสูง (ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง)

อย่างไรก็ตาม อาการอาจไม่ปรากฏในตอนแรกเนื่องจากอาการของโรคเบาหวานประเภท 2 จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเวลาผ่านไปจึงค่อยเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยล้า กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และเวียนศีรษะ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก อาการอาจรุนแรงขึ้นจนเกิดความสับสน ง่วงซึม และแม้กระทั่งหมดสติ (โคม่าจากเบาหวาน ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์)

© All rights reserved. เบาหวานแชนแนล – เรื่องเล่าเบาหวาน

3June 2020

เบาหวานปากแห้ง เบาหวานปวดฟัน ต้องทำอย่างไร

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

ภาวะแทรกซ้อนในช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 2 ชนิดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายในช่องปาก ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าลายและส่วนประกอบ การเพิ่มอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ การมีกลุ่มอาการแสบร้อนในช่องปาก แผลหายช้า และเพิ่มความชุกและความรุนแรงของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ อาการปากแห้งและต่อมนํ้าลายพาโรติดโต นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายในช่องปากที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงการสูญเสียฟัน การเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบและโรคของเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอาจสัมพันธ์กับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

ปัญหาทางช่องปากที่เกิดจากเบาหวาน ได้แก่

 • มีกลิ่นปาก
 • ความรู้สึกเหนียวหรือแห้งในปาก
 • อาการเจ็บปาก
 • ริมฝีปากแตกแห้ง มีสีแดง
 • มีอาการปากร้อน
 • คอแห้ง
 • ปัญหาในการเคี้ยวอาหารและการพูด
 • ลิ้นแห้งและหยาบ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“วิธีป้องกันโรคทางช่องปากเบื้องต้นคือ การขูดหินน้ำลาย การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี”

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

โรคเบาหวานกับอาการปากแห้ง

ปากแห้งเป็นอาการหนึ่งของโรคเบาหวานที่สามารถพบได้ตั้งแต่ยังไม่ถูกวินิจฉัยว่า เป็นโรคนี้ อาการปากแห้งทำ ให้รู้สึกไม่สบายในปาก อาจเกิดแผลที่ทำ ให้เจ็บปวด มีแผลติดเชื้อและทำ ให้ฟันผุด้วย สาเหตุหนึ่งของการมีปากแห้งคือการรับประทานยา มีตัวยาหลายชนิดที่ทำ ให้เกิดอาการปากแห้งได้ (xerogenic medication) เช่น ยาแก้หวัด ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาคลายเครียด ยาที่ใช้ในการควบคุมระดับนํ้าตาล เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักจะได้รับยาหลายตัวในการรักษาซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาเหล่านี้และทำ ให้มีอาการปากแห้งตามมา72 มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเกี่ยวกับอัตราการไหลของนํ้าลายและศึกษาผลของยาที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานต่ออัตราการไหลของนํ้าลายด้วย โดยดูที่อัตราการไหลของนํ้าลายขณะพัก (resting flow rates) และอัตราการไหลของนํ้าลายเมื่อเคี้ยวขี้ผึ้งพาราฟฟิน (paraffin-wax) จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติเกี่ยวกับอัตราการไหลของนํ้าลาย ส่วนประกอบของนํ้าลายและจำ นวนเชื้อแบคทีเรียในนํ้าลาย จำนวนของยาที่ใช้ในแต่ละวันสัมพันธ์กับอัตราการไหลของนํ้าลายในกลุ่มควบคุม (p < 0.001) แต่ไม่สัมพันธ์กับอัตราการไหลของนํ้าลายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและผลของ xerogenic medication ต่ออัตราการไหลของนํ้าลายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมีมากกว่าในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาที่พบว่า อาการปากแห้งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองมีความชุกมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติ (p = 0.001)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

โรคเบาหวานกับอาการฟันผุ

ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับโรคฟันผุ แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่อาการที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน คือ ไวต่อความรู้สึกในช่องปาก การเกิดโรคปริทันต์และความผิดปกติของนํ้าลาย ซึ่งไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ มีหลายการศึกษาที่รายงานถึงการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเบาหวาน โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดฟันผุได้ง่ายกว่ากลุ่มควบคุม แต่มีบางการศึกษาที่พบว่า ความชุกของการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เพิ่มขึ้ของนํ้าลายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและผลของ xerogenic medication ต่ออัตราการไหลของนํ้าลายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมีมากกว่าในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาที่พบว่า อาการปากแห้งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองมีความชุกมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001)

นอกจากเบาหวานจะส่งผลต่อการเกิดโรคในช่องปากแล้ว ยังทำ ให้เกิดการสูญเสียฟันตามมาได้ในที่สุดถ้าหากไม่ได้รับการควบคุมและการรักษา

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

คำแนะนำเรื่องการดูแลช่องปาก

คำแนะนำของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ แนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับคำแนะนำในการดูแลช่องปากตนเองเป็นพิเศษ โดยการทำความสะอาดช่องปากและฟันปลอมทุกวัน ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และอาจต้องใช้ฟลูออไรด์เสริมอื่นๆ หรือ อมนํ้ายาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ควรมาพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน ผู้ป่วยเบาหวานควรเลิกสูบบุหรี่ เพราะนอกจากจะมีผลดีต่อเบาหวานโดยตรงแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพช่องปากด้วย ส่วนประเทศไทยเราเอง นอกจากคำแนะนำจากหน่วยงานด้านทันตสุขภาพแล้ว ยังมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานไปรับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปีได้ฟรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ควรจิบน้ำบ่อยๆ อมน้ำแข็ง เคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล หรือลูกอมปราศจากน้ำตาลเพื่อกระตุ้นการผลิตน้ำลาย หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดหรือเค็ม รวมทั้งเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ยาสูบ ใช้น้ำลายเทียม

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

3June 2020

วิธีป้องกันโรคเบาหวาน และเบาหวานขณะตั้งครรภ์

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

เบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่เรามักรู้จักและเรียกกันติดปากว่า โรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรค(ไม่ติดต่อ)ยอดนิยมที่คนไทยเป็น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปัจจุบันนี้ คนไทยเป็นเบาหวานแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน และยังมีคนที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวาน รวมถึงคนที่ยังไม่รู้ตัวและถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอีกไม่รู้เท่าไหร่

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากการเป็นเบาหวาน ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้ในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง และภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ทำให้ทุกข์ร้อนทั้งตนเองและครอบครัว

โรคเบาหวานในแต่ละชนิดสามารถป้องกันได้แตกต่างกัน แต่ถ้าหากเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะไม่สามารถป้องกันการเกิดของโรคได้ เพราะควบคุมสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้ ในขณะที่โรคเบาหวานชนิด 2 สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนักให้คง และการออกกำลังสม่ำเสมอ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ”

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การป้องกันเบาหวานชนิดที่ 2 และ ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

การป้องกัน หรือชะลอการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และลดความเสี่ยงต่างๆ ด้วยการมีกิจกรรมและการออกกำลังกายเบาหวาน ร่วมกับการกินอาหารตามหลักโภชนาการ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน (Pre-diabetes) ภายใต้ข้อแนะนำ คือ ควรมีน้ำหนักตัวและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารลดเบาหวาน คืออะไร

อาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน คือ อาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต และระมัดระวังการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต อาหารไขมันสูง ขนม หรือเครื่องดื่มที่มีความหวาน อาจดื่มน้ำเปล่า ชา หรือกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล แทนน้ำผลไม้ เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาวที่ไม่ติดมัน อย่างปลา ไก่ หรืออาหารทะเล แทนเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=”” padding_top=”0px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรมีการเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวานในกรณีที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมอาหารที่รับประทาน และออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดทั้งก่อนและตลอดการตั้งครรภ์ โดยการควบคุมอาหาร พยายามลดอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาล และเพิ่มอาหารพวกโปรตีนและผัก และหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น มะม่วง หรือทุเรียน พักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ถ้าคลอดแล้วเบาหวานจะหายขาดไหม

หลังคลอดอาการเบาหวานจะหายไป แต่หากตั้งครรภ์อีก โอกาสที่จะเป็นเบาหวานจะมีมากกว่า 30% อย่างไรก็ดีเมื่อคลอดไปแล้วภายใน 6 สัปดาห์ ก็ควรเจาะดูระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง ถ้าค่าน้ำตาลเป็นปกติก็ให้ตรวจซ้ำทุกปีเพราะว่าคนที่มีอาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานชนิดที่สอง

ลดน้ำหนัก ซึงจะป้องเบาหวานชนิดที่สองได้

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุเกิดจากอะไร

สาเหตุของการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ รกจะสร้างฮอร์โมนบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้ร่างกายต่อต้านฮอร์โมนอินซูลินที่คอยคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ถ้าภาวะนี้ไม่ได้รับการควบคุม จะทำให้เกิดอาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์และส่งผลกระทบต่อทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ได้

วิธีทดสอบเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การตรวจโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะเริ่มทำเมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ หรือเริ่มตรวจเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยคุณหมอจะให้ดื่มน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม แล้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง

หากระดับน้ำตาลเท่ากับหรือมากกว่า 140 มก./ดล.หมายความว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และต้องทำการทดสอบต่อโดยให้ดื่มน้ำตาลกลูโคส 100 กรัม ถ้าค่าที่ได้มากกว่า 185 มก./ดล. ให้วินิจฉัยว่าคุณแม่ท่านนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ต้องตรวจเพิ่มเติม

อาการของเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ แต่บางคนก็อาจจะเกิดภาวะนี้ในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ โดยภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจพบภาวะดังกล่าวได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แต่หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ปากแห้ง และรู้สึกเหนื่อยหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งบางอาการค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาการของคนตั้งครรภ์ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับอาการที่เผชิญอยู่

วิธีรักษาเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์อาจให้ผู้ป่วยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 4-5 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้าและหลังมื้ออาหารทุกมื้อ เพื่อตรวจดูว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วหยดเลือดลงบนแถบทดสอบ จากนั้นอ่านค่าด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาล ซึ่งจะแสดงระดับน้ำตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากเป็นอาหารที่มีสารอาหารและเส้นใยสูง แต่มีน้ำตาลน้อยและมีแคลอรี่ต่ำ นอกจากนี้ ควรจำกัดปริมาณการบริโภคอาหารจำพวกแป้ง และหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยมีน้ำตาลในเลือดสูงและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยอาจปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อวางแผนและกำหนดเมนูอาหารในแต่ละมื้อของวัน
 3. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เพราะเป็นการกระตุ้นน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้เคลื่อนเข้าสู่เซลล์เพื่อผลิตเป็นพลังงาน และยังช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วย นอกจากนี้ การออกกำลังกายที่ถูกวิธีอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการตั้งครรภ์ได้ เช่น อาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ตัวบวม ท้องผูก และนอนไม่หลับ เป็นต้น แต่ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหลังจากได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
 4. ใช้ยารักษา หากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงสูงอยู่หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้ว แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาฉีดอินซูลิน เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
 5. รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ แพทย์อาจตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์มากเป็นพิเศษด้วยการอัลตราซาวด์ และอาจตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูพัฒนาการของทารกในครรภ์ว่ามีการเจริญเติบโตตามปกติหรือไม่ กรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะคลอดช้ากว่ากำหนด แพทย์อาจวางแผนให้ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอดเร็วขึ้น เนื่องจากการคลอดช้ากว่ากำหนดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งมารดาและทารกได้

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

 • มีน้ำหนักตัวมาก ระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดที่สูงมากของหญิงตั้งครรภ์อาจขัดขวางการทำงานของตับอ่อน โดยจะกระตุ้นให้ตับอ่อนของทารกผลิตอินซูลินเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้ทารกมีขนาดตัวใหญ่กว่าปกติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคลอด หากเกิดภาวะดังกล่าว แพทย์อาจประเมินให้ทำการผ่าคลอดเพื่อป้องกันการฉีกขาดของช่องคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด เด็กอาจคลอดในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ และอาจเผชิญภาวะหายใจลำบาก ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนกว่าปอดของทารกจะสมบูรณ์เต็มที่ แต่ทารกที่เกิดจากแม่ซึ่งป่วยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจเผชิญภาวะหายใจลำบากได้เช่นเดียวกัน แม้จะไม่ได้คลอดก่อนกำหนดก็ตาม
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทารกแรกเกิดบางรายอาจเผชิญภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เนื่องจากร่างกายผลิตอินซูลินออกมามากเกินไป และอาจทำให้ทารกมีอาการชักได้ อย่างไรก็ตาม การให้นมบุตรและการฉีดกลูโคสเข้าทางหลอดเลือดดำสามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
 • ตัวเหลือง ระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอาจส่งผลให้ทารกเกิดภาวะตัวเหลืองหลังคลอด ซึ่งอาจทำให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

ผลกระทบต่อมารดา

 • ภาวะน้ำคร่ำมาก ปริมาณน้ำคร่ำในมดลูกที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และอาจเกิดปัญหาอื่น ๆ ขึ้นในระหว่างคลอดได้
 • ครรภ์เป็นพิษ ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์
 • เบาหวานหลังคลอด ผู้ที่เคยเผชิญภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเป็นเบาหวานอีกครั้งเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนต่อไป และอาจป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 หลังคลอดได้ ซึ่งการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าว

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานป้องกันได้ด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีปรับพฤติกรรม ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรักษาด้วยยาหรือแนวทางต่างๆ แต่ถ้าหากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ก็จะเกิด อาการแทรกซ้อนเบาหวาน ตามมา

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานแบบเฉียบพลัน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) (จะเกิดอาการับสน เกร็ง เป็นลม อาจชักและหมดสติ) ป้องกันได้โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนทำกิจกรรม หรือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างวัน หากมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ต้อง กิน (พกลูกอม หรือ จิบน้ำหวาน)

การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ป้องกันได้โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างวัน และไม่ลืมกินยา หรือ ฉีดยา

 • แบบที่มีกรดคีโตน มักจะเกิดในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 – ผู้ป่วยจะมีน้ำตาลมากกว่า 250 มก./ดล.และตรวจพบคีโตนในปัสสาวะ เกิดอาการหอบ ซึม และขาดน้ำ จนกระทั่งหมดสติ
 • แบบที่ไม่มีคีโตน มักจะเกิดในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 – ผู้ป่วยจะมีน้ำตาลมากกว่า 600 มก./ดล. ผู้มักจะเกิดเพราะว่าควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ มักมีอาการซึม อาจชักจนหมดสติ

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานแบบเรื้อรัง

 • เบาหวานขึ้นตา และ เบาหวานลงไต

โรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบเฉพาะผู้เป็นเบาหวาน ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมือนคนปกติก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนดังกล่าว ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้เป็นเบาหวานให้เหมือนคนปกติโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน ๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดจากการรักษา ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่คนไข้ได้ ดังนั้นเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตก็จะขึ้นกับอายุ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ตลอดจนโรคประจำตัวของผู้ป่วย โดยทั่วไปจะแนะนำให้ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่า 7% นอกจากนี้การควบคุมความดันโลหิตก็จะมีส่วนอย่างมากในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน 130 มม.ปรอท และความดันโลหิตตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานเกิดเบาหวานลงไตระยะหลัง ๆ เช่นการทำงานของไตเสื่อม พบว่าการควบคุมระดับความดันโลหิตอย่างเข้มงวดจะมีประโยชน์ มากกว่าการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีไข่ขาวรั่วออก มาในปัสสาวะ การใช้ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitors) หรือ ARB (angiotensin receptor blockers) จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ การใช้ยากลุ่มนี้ก็ควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

เนื่องจากในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต ผู้เป็นเบาหวานจะไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจะทำให้เริ่มการรักษาได้เร็ว ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นมากตามมา ผู้เป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจจอรับภาพของตา ตรวจปัสสาวะดูระดับไข่ขาวและตรวจเลือดดูการทำงานของไตปีละหนึ่งครั้งในกรณีที่ยังไม่เคยตรวจพบความผิดปกติมาก่อน และควรตรวจให้บ่อยขึ้นถ้าตรวจพบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวแล้ว

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสามารถพบได้ในคนที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคเหล่านี้มากกว่าถึง 2-3 เท่า เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ และน้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น การป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวต้องอาศัยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อย่างดังกล่าวร่วมกันคือ ควบคุมระดับไขมัน LDL คอเลสเตอรอลให้ได้น้อยกว่า 100 มก./ดล. โดยรับประทานยาในกลุ่ม statin ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ไม่เกิน 130/80 มม.ปรอท หยุดสูบบุหรี่ ควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ไม่ให้เกิน 7.0 หรือ7.5% และในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรค เช่น อายุมากและมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง อาจจะพิจารณาให้รับประทานยา aspirin ขนาด 81 มก. เพื่อป้องกันการเกิดโรคร่วมด้วย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

1June 2020

วิธีการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลจนทำให้ต้องถูกตัดขา

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

หลายคนคงเคยได้ยินว่า เป็นเบาหวานแล้วแผลหายช้า แล้วมันจะเกี่ยวกับการถูกตัดเท้า หรือ ถูกตัดขาอย่างไรกันเนี่ย… โรคเบาหวาน ทำให้เกิดการเสื่อมของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบหรือแคบลง และถ้าหากมีไขมันมาเกาะที่หลอดเลือดด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ จนในที่สุดก็จะเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และเบาหวานยังทำให้เกิดความผิดปกติของปลายประสาท (ปลายประสาทอักเสบ) อาจจะทำให้การรับรู้น้อยลง ผิวหนังบริเวณส่วนขาแห้งคัน เกิดการเกา บางทีเกิดแผลโดยที่ไม่รู้ตัว มีแผลแตกและติดเชื้อได้ง่าย หรือเมื่อความรู้สึกที่เท้าลดลง ขณะเดินก็จะเกิดแผลได้ง่าย จะรู้ตัวอีกทีแผลก็ติดเชื้อลุกลามไปมาก ดังนั้น เมื่อเกิดบาดแผลและหายช้า ก็ทำให้เนื้อตายจนต้องตัดอวัยวะทิ้ง และเมื่อมีการติดเชื้อก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิต

นอกจากเบาหวานจะทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบแล้ว หากเกิดแผลกดทับที่เท้าเป็นเวลานาน จะทำให้โครงสร้างของเท้าผิดปกติ เท้าผิดรูปและการเกิดปุ่มกระดูกงอกได้อีกด้วย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“โรคเบาหวานอาจทำให้เท้าเย็น เป็นตะคริว ทำให้ความรู้สึกสัมผัสบริเวณเท้าลดลงหรือเกิดอาการปวดขณะเดินมากๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ ผู้เป็นเบาหวานห้ามแช่เท้าในน้ำร้อนเด็ดขาดและไม่ควรนั่งไขว่ห้าง”

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ type=”1_1″ first=”true” last=”true”][fusion_youtube id=”https://youtu.be/3Hx22wfv42A” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

สาเหตุของการเกิดแผลที่เท้า

เส้นประสาทเสื่อม และถูกทำลาย

เมื่อเส้นประสาทเสื่อม ก็จะทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด มีอาการเท้าชา และเมื่อมีการบาดเจ็บก็อาจไม่ทันได้สังเกต เพราะไม่รู้สึกเจ็บปวดผิวหนังที่เท้ามักจะแห้งมาก และเกิดรอยแตกได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การเกิดแผลและการติดเชื้อ หรือแม้แต่การสวมรองเท้าที่มีเศษกรวดทราย หรือชิ้นส่วนแปลกปลอมภายในรองเท้า ตะเข็บด้านในรองเท้า วัตถุมีคมที่แทงทะลุพื้นรองเท้าขึ้นมา ตุ่มพองจากการเสียดสีของรองเท้า ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลได้ด้วย

ขาดเลือดหล่อเลี้ยง

ถ้าเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนเท้าได้น้อย หรือไม่เพียงพอ จะทำให้แผลหายยาก เพราะเท้าต้องการออกซิเจนและสารอาหารที่ลำเลียงมาทางเส้นเลือด ภาวะขาดเลือดจะเพิ่มความเสี่ยงให้เนื้อเยื่อถูกทำลายและตายได้ ซึ่งจะทำให้เท้าส่วนนั้นกลายเป็นสีดำได้

มีระดับน้ำตาลในโลหิตสูงอยู่นานๆ

การปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อราที่ผิวหนังระหว่างนิ้วเท้า ทำให้ผิวหนังถลอกและมีแผลเกิดขึ้น จากนั้นก็จะมีการติดเชื้ออื่นๆตามมา

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_youtube id=”https://youtu.be/4I6zJUX47a8″ alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

วิธีการดูแลเท้า เพื่อป้องกันการถูกตัดขา

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และระดับน้ำตาลสะสม

เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดและปลายประสาทที่เท้าเสื่อม อันนี้สำคัญที่สุด

ทำความสะอาดเท้าทุกวัน

รักษาความสะอาด และให้เท้าไม่อับชื้นเพื่อป้องกันโรคจากเชื้อรา และการเกิดแผล ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ดเท้าทำความสะอาดเท้า เพราะจะทำให้เท้าแห้งยิ่งขึ้นไปอีก

สำรวจเท้าและเล็บเท้าอย่างละเอียดทุกวัน

ตรวจดูว่ามีแผล รอยแดง บวม หนังด้าน หรือมีเล็บขบหรือไม่ โดยเฉพาะตามซอกระหว่างนิ้วเท้าซึ่งเป็นจุดอับที่มักจะถูกมองข้าม โดยกำหนดให้การตรวจเท้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะถ้าเป็นรองเท้าคู่ใหม่ ในวันแรกต้องสำรวจดูเท้าหลังใส่รองเท้าคู่ใหม่ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ว่ามีรอยกดรอยถลอกหรือไม่

ถ้ามองไม่เห็น เพราะมีปัญหาเรื่องสายตา

ถ้าก้มมองไม่ได้ ควรใช้กระจกสะท้อนช่วยส่องดู หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดตรวจเท้าให้

ใช้ครีม หรือโลชั่นทาบางๆ บริเวณหลังเท้าและฝ่าเท้า

ห้ามใช้ครีมหรือโลชั่นทาบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้าเพราะจะทำให้อับชื้น และเกิดการติดเชื้อราได้ง่าย ซึ่งถ้ามีการติดเชื้อราผิวหนังจะมีลักษณะเป็นขุย เป็นตุ่มแดง มีอาการคัน ต้องรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

ไม่แช่เท้าด้วยน้ำร้อน

หากต้องการแช่เท้าให้ใช้น้ำาอุ่น อุณหภูมิที่ปลอดภัย คือ ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส

หากมีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืน ให้ใส่ถุงเท้า

ห้ามใช้กระเป๋าน้ำร้อน กระเป๋าไฟฟ้า ขวดน้ำร้อน ยาทาหรือยานวดที่ร้อน เช่น ยาหม่อง หรือแผ่นร้อนวางหรือทาบ บริเวณเท้าโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดแผลลวก หรือเท้าพองโดยไม่รู้สึกตัว

บริหารเท้าอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ขยับเท้าวันละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 5-10 นาที

ควรตัดเล็บทุกสัปดาห์หรือบ่อยๆเมื่อจำเป็น

การปล่อยทิ้งไว้ให้เล็บยาวอาจทำให้เกิดเล็บขบ หรือเล็บผิดรูปและเกิดการติดเชื้อตามมา ถ้าเล็บหนาตัดเองไม่ได้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้าตัดเล็บให้ สำหรับผู้ที่สามารถตัดเล็บได้เองควรตัดเล็บภายหลังจากล้างเท้าและเช็ดเท้าแห้งแล้ว และควรตัดเล็บตามแนวขอบเล็บเท่านั้น แล้วใช้ตะไบขัดเพื่อลบรอยคมและป้องกันการเกิดเล็บขบ

ตรวจดูรองเท้าภายในและภายนอกก่อนสวมใส่ทุกครั้ง

การมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในรองเท้า เช่น เศษหินกรวด หรือวัตถุใดๆ ตกค้างอยู่ ก็อาจทำให้เกิดแผลได้โดยไม่รู้ตัว

เลือกใส่รองเท้าที่พอดี ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมกับรูปเท้า

ไม่ใส่รองเท้าที่คับ และหน้าแคบจนบีบหน้าเท้า หรือสั้นจนนิ้วเท้างอ รองเท้าที่เหมาะสมควรกว้างและยาวพอสำ หรับนิ้วเท้าทุกนิ้ว สำ หรับรองเท้าคู่ใหม่ควรใส่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ประมาณครึ่งชั่วโมงในวันแรกๆ วันต่อไปค่อยๆ เพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงโดยสลับกับรองเท้าคู่เก่าแล้วเพิ่มเวลาในการใส่ให้นานขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้รองเท้าค่อยๆ ขยายปรับตัวเข้ากับเท้าได้ดี

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

1June 2020

การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน – ท่าออกกำลังกายสำหรับเบาหวาน ลดน้ำตาลใน 1 สัปดาห์

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน สำคัญอย่างไร

ารออกกำลังกายใครๆก็รู้ว่ามีประโยชน์ และในคนที่เป็นเบาหวาน การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายนำกลูโคสจากอาหารที่กินเข้าไปมาใช้เป็นพลังงานแล้ว ยังจะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งจะช่วยเให้เราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หรือ คุมเบาหวานได้ดีขึ้น และยังทำให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรง และจิตใจแจ่มใส และช่วยลดปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการออกกำลังที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจออโตโนมิกผิดปกติ ควรประเมินการทำงานของหัวใจก่อนการออกกำลัง หรือ ผู้ที่มีแผลที่เท้า ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังที่มีผลต่อเท้า เช่น วิ่ง หรือ กระโดด และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการออกกำลังกายเพื่อป้องกาันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

ออกกำลังกายในเบาหวานอย่างไรให้ปลอดภัย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย อย่างน้อยที่สุดเราก็มีคำแนะนำดีๆมาฝาก ดังนี้

 • ก่อนและหลังออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกาย และยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก่อน เช่น คอ ไหล่ แขน เข่า ขา เพื่อลดการบาดเจ็บ และปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีเบาหวานลงไต หรือโปรตีนรั่วในปัสสาวะ สามารถออกกำลังกายได้ โดยไม่ส่งผลให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
 • ในแต่ละวันควรออกกำลังเวลาเดิม และควรออกกำลังกายหลังอาหารไปแล้วอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
 • หากใช้ยาฉีดอินซูลิน หรือรับประทานยาลดน้ำตาลหลายชนิด ควรเจาะน้ำตาลปลายนิ้วก่อน และหลังออกกำลัง เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ
 • เตรียมน้ำหวาน หรือลูกอมไว้ เผื่อมีอาการน้ำตาลต่ำ ขณะออกกำลังกาย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

ท่าออกกำลังกายสำหรับเบาหวาน

คนที่เป็นเบาหวาน สามารถเลือกวิธีออกกำลังกายได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่งเหยาะ หรือเดิน โดยมีเป้าหมายในการออกกำลังกาย คือ

 • ออกกำลังแอโรบิค ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายระดับหนัก อย่างน้อย 75นาที ต่อสัปดาห์
 • ออกกำลังกล้ามเนื้อ muscle-strengthening เช่น ยกน้ำหนัก เกร็งกล้ามเนื้อ โดยเลือกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

แต่อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถไปออกกำลังกายนอกบ้านได้ วันนี้เบาหวาน แชนแนล จึงขอชวนทุกท่านมานั่งออกกำลังกายไปด้วยกัน เพียงวันละ 20 นาที ลองทำติดต่อกัน 7 วัน แล้วมาคอยดูกันว่าเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_youtube id=”https://youtu.be/BoOBfuxexHc” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_youtube id=”https://youtu.be/q6nbe-2IvlA” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=dg1OTH0Grz0″ alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=Jsk1oEs3v5c” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=AD2IA_2WuFI” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=Cc-1WsuCji0″ alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=lv4vW14fxwk” alignment=”center” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true” element_content=””][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

วิธีออกกำลังกายสำหรับเบาหวาน ในรูปแบบอื่นๆ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1702|fusion-800″ max_width=”” style_type=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”none” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″]http://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/06/ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-1-800×800.jpg[/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ type=”2_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]การเดินเร็ว

หาไม่เคยมีกิจวัตรในการออกกำลังกาย “การเดิน“ คือการเริ่มต้นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดที่ทำได้ โดยแช่อุปกรณ์แค่เพียงรองเท้าที่ดี และการเดินอย่างรวดเร็ว จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งก็ถือเป็นการออกกำลังกายระดับปานกลาง โดยควรใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณวันละ 30 นาที และเดิน 5 วันต่อสัปดาห์[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1701|fusion-800″ max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”none” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″]http://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/06/ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-2-800×800.jpg[/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ type=”2_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

การรำมวยจีน

การเคลื่อนไหวที่ดำเนินการในลักษณะที่ช้าและผ่อนคลายพร้อมกับการหายใจลึกๆ และมีงานวิจัยที่สรุปไว้ว่า การรำมวยจีน – ไทชิ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน และอาจลดความเสียหายของเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1704|fusion-800″ max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”none” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″]http://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/06/ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-3-800×800.jpg[/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ type=”2_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”false” last=”true”][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

การยกน้ำหนักเพื่อดูแลกล้ามเนื้อ

การยกน้ำหนักเพื่อฝึกแรงต้านเป็นการรักษามวลกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน การออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซุลิน

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ layout=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

12May 2020

วิธีดูแลตนเอง – จะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” min_height=”” hover_type=”none” link=”” first=”true”][fusion_text]

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการรักษา และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เอง นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อน ดังนั้นการดูแลตนเองจึงควรเริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ยารักษาโรคเบาหวานที่ใช้อยู่ชื่ออะไร มีวิธีกิน มีผลข้างเคียงของยาอย่างไรบ้าง
 • มีวิธีเลือกอาหารสำหรับโรคเบาหวานได้อย่างไร
 • การเลือกกิจกรรมทางกาย หรือการออกกำลังกาย
 • การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองทำได้อย่างไร
 • การบันทึกผลเลือด และเรียนรู้วิธีการปรับยารักษาโรคเบาหวาน

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การสูญเสียอวัยวะ หรือการเสียชีวิต โดยที่ในประเทศไทย อาจพบผู้ที่เป็นเบาหวานได้ในอัตราร้อยละ 10 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป “

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การรักษาเบาหวานต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ป่วย คนในครอบครัว หรือผู้ดูแล และแพทย์หรือทีมงานเบาหวาน อย่างไรก็ดี การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะดูแลตนเองได้ จะต้องมีความรู้โรคเบาหวาน และสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเองก่อน และผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต การสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการรักษา, การปฎิบัติ, การประเมินและติดตามผล

การตั้งเป้าหมายในการรักษาโรคเบาหวาน

มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันกับครอบครัว หรือแพทย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง และให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน จึงควรเริ่มลงมือทันทีหลังจากการวินิจฉัยโรค เพื่อให้ถึงเป้าหมายของการรักษาโดยเร็ว และจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผู้ใหญ่ที่พึ่งจะเป็นโรคเบาหวานมาไม่นาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคอื่นๆ

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตลอดเวลา โดยกำหนดให้มี HbA1c < 6.5% แต่ในความเป็นจริงมักไม่สามารถทำได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ปัญหาของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่พบคือ เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงปรับเป้าหมายการควบคุมใหม่ คือ HbA1c < 7.0%

[/fusion_text][fusion_table fusion_table_type=”2″ fusion_table_columns=”4″ animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” fusion_table_rows=”5″]

การควบคุม เบาหวาน เข้มงวดมาก เข้มงวด ไม่เข้มงวด
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร 70 – 110 มก./ดล. 90 – < 130 มก./ดล. < 150 มก./ดล.
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชม. < 140 มก./ดล.
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุดหลังอาหาร < 180 มก./ดล.
HbA1c (% of total hemoglobin) < 6.5 % < 7.0 % 7.0 – 8.0 %

 

[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือรุนแรง

ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดบ่อยหรือรุนแรง ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรง หรือมีโรคหลายอย่างร่วมกัน จะกำหนดให้มีเป้าหมายระดับ HbA1c ไม่ควรต่ำกว่า 7.0%

ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน (อายุ > 65 ปี)

ควรพิจารณาสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยสามารถแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มเพื่อกำหนดเป้าหมายในการรักษา ดังนี้

 • ผู้ป่วยสูงอายุที่สุขภาพดี และไม่มีโรคอื่นๆ ให้ใช้เป้าหมาย HbA1c < 7.0%
 • ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ (functionally independent) และมีโรคอื่นๆ (comorbidity) ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาร่วมด้วย มีเป้าหมาย HbA1c 7.0-7.5%
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลใกล้ชิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน (functionally dependent) เป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลไม่จำเป็นต้องเข้มงวด การใช้ยาไม่ควรสร้างความยุ่งยาก เป้าหมาย HbA1c 7.0-8.0% โดยเลือกใช้ยาที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย

i. ผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง เปราะบาง (fraility) มีโอกาสที่จะล้มหรือเจ็บป่วยรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงยาที่ทำให้เกิดการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาจยอมให้ระดับ HbA1c สูงได้ถึง 8.5%
ii. ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม (dementia) มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำขั้นรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจยอมให้ระดับ HbA1c สูงได้ถึง 8.5%

ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน

เช่น ไม่เกิน 1 ปี (life expectancy < 1 ปี) ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยอย่างมาก หรือ เป็นโรคมะเร็ง (ระยะสุดท้าย) ความสำคัญของการรักษาโรคเบาหวานจึงลดลง แต่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น และไม่เกิดอาการจากภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ให้ได้รับการดูแลที่บ้านและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนที่จะเสียชีวิต

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

แนวทางการปฏิบัติ-วิธีดูแลตัวเอง

การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะดูแลตนเองได้ จะต้องมีความรู้โรคเบาหวาน และสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเองก่อน และผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต การสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาตนเอง ประกอบด้วย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • การออกกำลังกาย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)
 • ยารักษาเบาหวาน
 • การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและการแปลผล
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง และวิธีป้องกันแก้ไข
 • อาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
 • การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป
 • การดูแลรักษาเท้า
 • การดูแลในภาวะพิเศษ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ หรือ เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยอื่นๆ

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ควรเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารครบถ้วน และมีสัดส่วนของสารอาหารที่สมดุลในปริมาณที่เพียงพอต่อกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำตาล, ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต และน้ำหนักตัว โดยเน้นให้กินอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ผัก(ไฟเบอร์) โดยในแต่ละมื้อเรากำหนดให้กินอาหารในสัดส่วนของโปรตีน 50%, 25% และคาร์โบไฮเดรต 25% นอกจากนี้ยังสามารถเลือกกินผลไม้เป็นของหวานในปริมาณมื้อละ ครึ่งถ้วย หรือ 1 ถ้วย การกินอาหารที่มีใยอาหารสูง (ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ) จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้อิ่มท้องได้นานขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นอกจากการออกกำลังกายจะทำให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยทำให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด ความกังวลได้ และยังได้ประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต รวมถึงน้ำหนักตัวด้วย อย่างน้อยการมีกิจกรรมทางกาย เช่น ทำงานบ้าน ขุดดิน ทำสวน เดิน อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 นาที ก็เทียบเท่ากับการออกกำลังกายระดับเบาถึงระดับปานกลางได้ ขึ้นกับการใช้แรงในแต่ละกิจกรรม

แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานออกกำลังกายแบบแอโรบิก ร่วมกับออกกำลังกายแบบต้านแรง (resistance) เช่น ยกน้ำหนัก ยางยืด หรืออุปกรณ์จำเพาะ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เพื่อออกแรงกล้ามเนื้อของ ขา แขน หลังและท้อง ประกอบด้วย 8-10 ท่า (หนึ่งชุด) แต่ละท่าให้ทำ 8-12 ครั้ง วันละ 2-4 ชุด และยังมีข้อมูลสนับสนุนว่าการออกกำลังกายแบบซีกงก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

การดูแลรักษาเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน

แผลที่เท้าเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตัดขาหรือเท้า (lower limb amputation) ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ การเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการร่วมกัน แนวทางการปฏิบัติในการดูแลรักษาเท้าจึงมีความสำคัญมากในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้า

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

รู้จักประเมินภาวะหรืออาการแทรกซ้อน

การเก็บข้อมูลของตนเอง และข้อมูลพฤติกรรมจะช่วยทำให้รู้ว่าควรจะศึกษาความรู้เรื่องไหนที่จำเป็นก่อน และยังทำให้รู้ถึงข้อจำกัดต่างๆในการดูแลตัวเอง นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานบ่อยๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรือถ้าตรวจพบภาวะแทรกซ้อนในระยะต้น ก็จะสามารถทำการรักษาเพื่อให้ดีขึ้น หรือชะลอความรุนแรงของโรคได้ และถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสูงหรือมีโรคแทรกซ้อนรุนแรงควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษา

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

12May 2020

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” min_height=”” hover_type=”none” link=”” first=”true”][fusion_text]

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง โดยมีกรรมพันธุ์ และโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสียง ซึ่งโรคเบาหวานมีสาเหตุเกิดจากจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอ ร่างกายจึงไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดเป็นพลังงานแก่ร่างกายได้ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง สามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ในหลายระบบของร่างกายทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง เช่น อาการเบาหวานขึ้นตา โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง รวมถึงการสูญเสียเท้าจากแผลเบาหวาน ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีความต่อเนื่อง และยังต้องมีความรู้และข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถพบได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมได้และต้องใช้เวลาในการรักษานาน หรือตลอดชีวิต วิธีที่ใช้รักษาโรคเบาหวานในปัจจุบัน ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และกินยาตามคำแนะนำของแพทย์ “

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

โรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 มีสาเหตุเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย จึงต้องใช้วิธีรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทน มักเกิดในคนอายุน้อยและผอม พบได้ไม่มากประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์
 2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดได้จากภาวะขาดอินซูลินบางส่วนหรืออินซูลินทำหน้าที่บกพร่อง (เนื้อเยื่อไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน) หรือจากทั้งสองสาเหตุร่วมกัน โดยมากมักเกิดในผู้ใหญ่และผู้ที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน ปัจจุบันพบได้มากขึ้นในเด็กที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน ซึ่งอาจเริ่มรักษาด้วยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย
 3. โรคเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เกิดจากการใช้ยาบางชนิด ตับอ่อนอักเสบ ติดเชื้อไวรัสบางชนิด
 4. โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นเองขณะตั้งครรภ์

เนื่องจากโรคเบาหวาน ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอด ทั้งด้านการกินอาหาร และการออกกำลังกาย เนื่องจากวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับการป้องกัน โรคเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยง และเป็นวิธีควบคุมโรคสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่ดี่ที่สุด ซึ่งการควบคุมน้ำหนักตัว รวมทั้งระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปฏิบัติ

 • ควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก อย่าปล่อยให้อ้วน
 • เลือกรับประทานอาหารจำพวกแป้งจากธัญพืชที่ไม่ขัดสี ในปริมาณที่พอเหมาะ เลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ
 • พยายามงดอาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นหวาน มัน หรือเค็ม (โซเดียมน้อยกว่า 1,500-2,000 มิลลิกรัมต่อวัน)
 • รับประทานผัก และผลไม้ที่ไม่หวานจัดเพื่อเพิ่มกากใยอาหาร
 • งดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา
 • ออกกำลังกายเป็นประจำในแบบแอโรบิค (moderate intensity) วันละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามคำแนะนำของแพทย์ กรณีไม่มีข้อห้าม เช่น แอโรบิค เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ
 • ระวังอย่ารับประทานยาใด ๆ เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็นเสตียรอยด์ ยาฮอร์โมน หมั่นศึกษาหาความรู้ในการดูแลตนเอง
 • พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สงบ และผ่อนคลายความเครียด ไม่โกรธ หรือโมโหง่าย
 • ดูแลและตรวจเท้าทุกวัน เพื่อสำรวจแผลที่ง่ามนิ้วเท้า ฝ่าเท้า เนื่องจากแผลจะหายช้ากว่าปกติ
 • ดูแลสุขภาพฟัน
 • พบแพทย์ ตรวจเลือดตามกำหนด และติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 • รับการตรวจร่างกายเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
 • กินยาลดความดันโลหิต หรือเบาหวานตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
 • มีลูกอมติดตัวไว้เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป หากสังเกตอาการผิดปกติเนื่องจากภาวะน้ำตาลต่ำเกินไป เช่น หน้ามืด ใจสั่น หมดสติ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย เป็นวิธีการที่สามารถทำให้เซลล์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและไขมันต่อสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และมีสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะว่าบางคนอาจจะมีภาวะผิดปกติที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้ เมื่อแพทย์เห็นควรให้ออกกำลังกายได้แล้วจึงค่อยเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น รำไม้พลอง หรือ มวยจีน ก็ได้ ขึ้นกับความชอบของแต่ละคน ซึ่งอาจจะแบ่งช่วงเวลาออกกำลังกายเป็น 3 ช่วง คือ อบอุ่นร่างกาย 5-10 นาที ช่วงออกกำลังกาย 10-15 นาที และช่วงผ่อนคลายร่างกายอีก 5-10 นาที (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)

การออกกำลังกายอย่างปลอดภัยสามารถทำได้โดย

 • ปรึกษาแพทย์
 • มีป้ายบอกว่า ตัวเองเป็นเบาหวาน เผื่อในกรณีฉุกเฉิน
 • เรียนรู้อาการและวิธีป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ตรวจดูที่เท้าว่ามีบาดแผล ตาปลา หรือมีการอักเสบใดๆรึเปล่า
 • ใส่รองเท้าอย่างเหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย เลือกรองเท้าที่มีพื้นหนา รองรับแรงกระแทกได้ดี และสวมถุงเท้าทุกครั้ง
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

ข้อควรระวังขณะออกกำลังกาย

 • ระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ จากอาการ ใจสั่น เวียนศีรษะ (แก้ไขโดยการกินน้ำหวาน หรือ ลูกอม)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ และควรออกกำลังกายกับเพื่อนๆ ไม่ควรออกกำลังกายคนเดียว
 • ออกกำลังกายในสถานที่เหมาะสม มีอากาศถ่ายเท ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป พื้นเรียบ ไม่ขรุขระ และสวมชุดที่ใส่สบาย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

คำแนะนำในการควบคุมอาหาร

เนื่องจากการกินอาหารจะสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรง ดังนั้น การเลือกกินอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยควรเลือกกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวัน กินอาหารที่ถูกสัดส่วนครบ 5 หมู่ โดยกินอาหารในแต่ละหมู่ให้หลากหลายชนิด ไม่ซ้ำซาก

 • กินอาหารเช้าทุกวันอย่างสม่ำเสมอ โดยเราพบว่าการกินอาหารเช้าจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งนำไปสู่การเป็นเบาหวานลงได้ 30-50%
 • กินอาหารจากพืช และเน้นการกินผัก ผลไม้ ที่มีรสไม่หวานจัด กินปลาทะเล และพยายามกินเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังและมัน
 • ลดการกินอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลให้น้อยลง
 • ลดน้ำมันในการปรุงอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารประเภท ทอด ผัดมันๆ การใช้กะทิ มายองเนส บ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด หรือ เค็มจัด

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

คำแนะนำในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง (self-monitoring of blood glucose, SMBG) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาและควบคุมโรค เพราะว่าผลของค่าน้ำตาลในเลือดจะสะท้อนถึงระดับน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงยาที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ ดังนั้นการรู้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงต่างๆระหว่างวัน สามารถช่วยปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร และกิจกรรม ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

คำแนะนำในการกินยา

เมื่อแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นเบาหวานแล้ว แพทย์จะเป็นคนที่เลือกยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละคน โดยยาแต่ละชนิดก็จะมีกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และกินยาให้ตรงเวลา และสม่ำเสมออย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามควรรีบพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ หากกินยาไปแล้วพบว่ามีอาการต่างๆ ดังนี้

 • ระดับน้ำในเลือดขณะอดอาหารโดยใช้เลือด จากการเจาะที่ปลายนิ้ว (capillary blood glucose, CBG) อ่านผลด้วยเครื่องตรวจน้ำในเลือดชนิดพกพา ต่ำกว่า 70 มก./ดล.
 • มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • การตรวจระดับน้ําตาลโดยการเจาะที่ปลายนิ้ว (Capillary blood glucose, CBG) มากกว่า 300 มก./ดล.
 • มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
 • มีอาการเหนื่อยมากขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • มีอาการหน้ามืดเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ชีพจรเต้นเร็ว (ชีพจรขณะพัก > 100 ครั้ง/นาที) และ/หรือ orthostatic hypotension
 • ปวดน่องเวลาเดิน และ/หรือมีอาการปวดขาขณะพักร่วมด้วย หรือปวดในเวลากลางคืน
 • ค่าความดันโลหิต 180/110 มม.ปรอท หรือมากกว่า หรือในผู้ป่วยที่มีประวัติรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนและพบว่ามี systolic BP > 140 มม.ปรอท และ/หรือ diastolic BP > 80 มม.ปรอท ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน
 • มีแผลเรื้อรังที่ขาหรือที่เท้า หรือมีเท้าหรือขาบวม หรือภาวะอื่นๆ ที่ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของเท้าได้
 • สายตามัวผิดปกติ มีการมองเห็นที่ผิดปกติ
 • ตั้งครรภ์
 • มีอาการบ่งบอกว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ร่วมกับอาการที่บ่งบอกว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ
 • มีอาการที่อาจบ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดสมองคือ พบอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
 • มีการชาหรืออ่อนแรงของบริเวณใบหน้า แขนหรือขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข้างใดข้างหนึ่ง
 • มีอาการสับสน หรือความผิดปกติของการพูด หรือไม่เข้าใจคำพูด
 • มีความผิดปกติเรื่องการทรงตัว การเดิน การควบคุมการเคลื่อนไหว

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

12May 2020

วิธีรักษาโรคเบาหวานด้วยตัวเอง

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” min_height=”” hover_type=”none” link=”” first=”true”][fusion_text]

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อรักษาโรคเบาหวาน เป็นเป้าหมายของการรักษาโรคและชะลอการดำเนินไปของโรครวมถึงป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพจิต รวมถึงความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยด้วย

พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยโรคเบาหวานนี้มีความเชื่อมโยงกับโรคอ้วน ดังนั้น การเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”5px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

“วันนี้ถ้าหากเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลงได้ ถึง 60% “

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การรักษาเบาหวานแบบธรรมชาติบำบัด

การทำสมาธิ การกำหนดจิต และ โยคะ สามารถช่วยลดความเครียด (Biofeedback) ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้อาจช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพร

นอกจากจะมีแนวทางการรักษาโรคเบาหวานด้วยยาแผนปัจจุบันแล้ว ในปัจจุบันพบว่ามีผู่ป่วยโรคเบาหวานนิยมใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรลดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อรักษาเบาหวานร่วมด้วย ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับการควบคุมเบาหวานวิธีอื่นๆได้ โดยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ที่เป็นที่นิยมใช้แพร่หลาย เช่น มะระขี้นก ใบหม่อน เจียวกู่หลาน เห็ดหลินจือ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรเลือกใช้สมุนไพรที่มีรายงานเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานมีกลไกการออกฤทธิ์ได้หลายประเภท ตั้งแต่ประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรง หรือ ประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อการกระตุ้นอินซูลิน ดังนั้นหากมีการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการใช้ร่วมกัน เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การรักษาเบาหวานด้วยการออกกำลังกาย

นอกจากการออกกำลังกายเป็นประจำจะสามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวานแล้ว การออกกำลังกายยังสามารถช่วยควบคุมโรคเบาหวานไม่ให้ลุกลามจากอาการแทรกซ้อนต่างๆได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายควรปรับให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ได้แก่ ความเหมาะสมตามอายุ, อาการของโรค, การรักษาด้วยยาของผู้ป่วยแต่ละราย

“รูปแบบ และความถี่ของการออกกำลังกายจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล”

ประโยชน์จากการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยระบบการเผาผลาญ ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ก็สามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนค่าไขมัน และค่าของกรดยูริคในเลือดให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอด ช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ลดความวิตกกังวล และลดความเครียด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ก่อนที่จะเริ่มการออกกำลังกาย เราอยากให้มีการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยเฉพาะสมรรถภาพของหัวใจและปอด, และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอื่นๆ (ระบบประสาทจอประสาทตา, โรคกระดูกไขข้อ) เนื่องจากผู้ป่วยควรรับรู้สถานะทางสรีรวิทยาเหล่านั้น เพราะว่าหากไม่รู้ว่ามีความผิดปกติ และฝืนออกกำลังกายก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ภาวะอุณหภูมิร่างกายเพิ่มอย่างรวดเร็ว, โรคหัวใจเฉียบพลัน เป็นต้น

ในการเลือกที่จะออกกำลังกาย ควรเลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น การวิ่ง, เดินเร็ว, จักรยาน, ว่ายน้ำ โดยที่เลือกประเภทให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยและให้เหมาะกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน, เป็นประจำ ส่วนการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อ (มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อและเปลี่ยนส่วนสัดของร่างกาย ด้วยการเพิ่มอัตราการเผาผลาญ) ควรปรับให้เหมาะสมภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มงวด การยืดกล้ามเนื้อ การขยับตัวในกิจกรรมต่างๆ ก็ยังสามารถทำได้ในกิจกรรมประจำวันตามปกติ เช่น การเดิน, การทำงานบ้าน, การเดินขึ้นบันได กิจกรรมง่ายๆเหล่านี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากช่วยลดไขมันบนผนังหลอดเลือด

ความถี่ในการออกกำลังกาย

โดยทั่วไปแนะนำให้ออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่ระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีต่อครั้ง ซึ่งสามารถเพิ่มระยะเวลาในการออกกำลังกายขึ้นได้เรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามันมากเกินไป นอกจากนี้เราควรให้ความสนใจกับการปริมาณน้ำ หรือเหงื่อ ที่เสียไประหว่างการออกกำลังกายด้วย เพราะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเช่นกัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับเบาหวาน)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การรักษาอาหารด้วยการควบคุมอาหาร

เป้าหมายของการควบคุมอาหาร ก็คือ การปรับปริมาณสารอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะว่าในแต่ละคนมีกิจกรรม และพื้นฐานทางสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น กิจวัตรประจำวัน, โรคแทรกซ้อน, และการรักษาด้วยยาที่ต่างกัน

โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติในระบบเผาผลาญที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยควรจะสามารถวางแผนการรับประทานอาหารของตัวเองได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

 • ปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคต่อวัน ในสัดส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารทั้ง คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และไขมัน รวมถึงการเลือกกินอาหารโดยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารมากกว่าปริมาณ
 • เรียนรู้เรื่อง ค่าดัชนีน้ำตาล, Glycemic Index (GI) เพื่อช่วยวางแผนการควบคุมอาหาร

บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันตามปกติ และก็อาจพบปัญหาที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมอาหารนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้ก้าวผ่านไปให้ได้ เพราะว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั้น ย่อมเกิดมาจากอาหารที่กินเข้าไปนั่นเอง

การควบคุม อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ปริมาณพลังงานของอาหาร

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักตัวปกติ : ปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน ประมาณ 25-35 กิโลแคลอรี่ / น้ำหนักตัวกิโลกรัม / วัน หรือ ประมาณ 1,800-25,00 กิโลแคลอรีต่อวัน

ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะต้านทานหรือดื้อต่ออินซูลิน พบว่าการลดน้ำลง 5-7% อาจช่วยทำให้ร่างกาย

ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการจำกัดปริมาณอาหารเพื่อควบคุมพลังงานเพียงอย่างเดียว มักจะไม่เพียงพอที่จะลดน้ำหนัก จึงจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้เราต้องตระหนักด้วยว่า ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุนั้นต่ำกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า

 • องค์ประกอบของอาหาร

โดยภาพรวมแล้วเราจะแนะนำให้กินอาหารที่มีสัดส่วนต่างๆดังนี้

– ปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ที่ 50-60% ของปริมาณพลังงานทั้งหมด
– ปริมาณโปรตีน 0.8-1 กรัม / น้ำหนักตัวกิโลกรัม / วัน (ประมาณ 20% ของแคลอรี่ทั้งหมด)

– ปริมาณไขมันประมาณ 30% ของแคลอรี่ทั้งหมด

ตัวอย่าง ปริมาณอาหารของคนวัยกลางคนที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกายปกติ มีรอบเอวปกติ และมีการออกกำลังกายระดับกลาง

– ความต้องการพลังงานรายวันจะอยู่ที่ 25 x 70 ~ 1800 kcal / วัน
– ปริมาณโปรตีน: 70 g x 4 kcal / g ~ 300 kcal (เหลือ 1,500 kcal / วัน)

– ปริมาณคาร์โบไฮเดรต: 1800 x 0,55 = 1,000 kcal (: 4 kcal / g) = 250 กรัม / วัน
– ปริมาณไขมัน: 1800 – (300 + 1,000) = 500 kcal (: 9 kcal / g) = 60 g / วัน

ดังนั้น ปริมาณสารอาหารต่อวัน (จากความต้องการพลังงาน 1,800 กิโลแคลอรี) คือ โปรตีน 70 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 250 กรัม, ไขมัน 60 กรัม

ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ ต้องรู้จัก ค่าดัชนีน้ำตาล ของอาหาร, และเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (ข้าวกล้อง แป้งโฮลวีท) เลือกกินอาหารที่มีปริมาณเส้นใยสูง (30 กรัมใยอาหาร / วัน) จากผักผลไม้และธัญพืช เกี่ยวกับการบริโภคไขมัน, สัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวควรน้อยกว่า 10% (แต่ถ้าระดับ LDL มากกว่า 2.5 มิลลิโมล / ลิตร ควรมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 7%) ลดปริมาณไขมันทรานส์ และนอกจากนี้ในกรณีของคนที่มีโรคไต ก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนของการกินโปรตีนด้วย

 • ความถี่ของมื้ออาหาร

โดยทั่วไปแล้ว เราแนะนำให้แบ่งเป็นมื้อเล็ก ๆ 5-6 มื้อ (มื้อใหญ่ 3 มื้อ และมีระหว่างมื้อเป็นอาหารว่าง รวมถึงก่อนนอน) แต่หากมีการรักษาด้วยยาบางชนิด เช่น มีการรักษาด้วยอินซูลินแบบอนาล็อก ก็ให้กินอาหาร 3 มื้อตามปกติ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”20px” margin_bottom=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” first=”true” last=”true” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

การควบคุมอาหารสำหรับโรคเบาหวาน

อาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานควรอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเช่นกัน เช่น แอสปารแตม (aspartame) เป็นสารที่มีความไวต่อแสง สามารถที่จะสลายตัวได้เร็ว อาจจะทำให้สูญเสียรสหวานก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้หากเก็บรักษาไม่ดี การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลอื่นๆ เช่น ฟรุกโตส (fructose), ซอรบิทอล (sorbitol), ไซลิทอล (xylitol), หญ้าหวาน (stevia) ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำสารให้ความหวานเหล่านี้มาร่วมคำนวณปริมาณแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตต่อการบริโภคประจำวัน นอกจากนี้ ก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ first=”true” last=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1486|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-glucerna/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/กลูเซอนา-อาหารสำหรับผู้ป่วบเบาหวาน-ลาซาด้า-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

กลูเซอนา อาหารทดแทนทางการแพย์ ที่มีไว้เพื่อคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1488|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://bit.ly/2X5UNeS” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/CORI-ถั่งเช่าสกัดลดความดัน-ลดเบาหวาน-ลดไขมันในเลือด-บำรุงไต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

แคปซูล ถั่งเช่าทิเบต ผสมเห็ดหลินจือ (สารสกัดเข้มข้น)

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1490|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/utaka-product-lp” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/ชาอูทากะ-สมุนไพรลดเบาหวาน-ใบหม่อน-ผสมเจียวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ชาสมุนไพร ใบหม่อน ผสม เจียวกู่หลาน และเห็ดหลินจือ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”true” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1494|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องตรวจระดับน้ำตาล-เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”false”][fusion_imageframe image_id=”1496|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/” linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด-Test-strip-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Test Strip แผ่นสำหรับเครื่องวัดน้ำตาล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucosure

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ type=”1_3″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” first=”false” last=”true”][fusion_imageframe image_id=”1498|medium” max_width=”” blur=”” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” lightbox_image_id=”” alt=”” link=”https://diabetes.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99″ linktarget=”_self” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]https://diabetes.in.th/wp-content/uploads/2020/05/เครื่องวัดความดันโลหิต-300×300.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

เครื่องวัดความดันโลหิต Blood Pressure Monitor

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]