ลืมกินยารักษาโรคเบาหวาน ต้องทำอย่างไร

เราเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยลืมกินยากันบ้าง และหากลืมกินยาไปถ้านึกขึ้นได้ก็จะเกิดความกังวลขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งผลที่ตามมาของการลืมกินยา อาจจะเกิดมากหรือน้อยนั้นขึ้นกับอาการ และชนิดของยาที่ต้องกิน หากพูดถึงยาสำหรับรักษาโรคเบาหวาน เราขอแนะนำวิธีปฎิบัติหากลืมกินยาดังนี้ ยาที่ต้องกินก่อนอาหาร จะออกฤทธิ์โดยกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมา เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลได้พอดีกับระดับน้ำตาลที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากรับประทานอาหารมื้อนั้นๆ ซึ่งการรับประทานยาแล้วไม่รับประทานอาหาร หรือการรับประทานยาช้ากว่าปกติเป็นเวลานานอาจทำให้ยาออกฤทธิ์ไม่พอดีกับระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น หน้ามืด เป็นลม โดยทั่วไปแล้วยารุ่นเก่า จะแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ 30 นาที ส่วนยารุ่นใหม่สามารถกินก่อนอาหารทันทีได้ #ถ้าลืมกินยาก่อนอาหาร ให้กินทันทีที่นึกได้ ไม่เกิน 30 นาทีหลังกินอาหาร เช่น กินยาพร้อมอาหารไปเลย หรือ กินยาหลังอาหารทันที แต่ถ้านึกได้หลังจากเลยเวลากินอาหารนานเป็นชั่วโมงๆแล้ว ให้ข้ามไปกินยาในมื้อต่อไปเลย โดยให้กินยาตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า ยาที่ต้องกินพร้อมอาหาร จะออกฤทธิ์ขัดขวางการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด จึงควรกินพร้อมกับมื้ออาหาร โดยทั่วไปแนะนำให้กินพร้อมกับอาหารคำแรก #ถ้าลืมกินยาพร้อมอาหาร อาจจะกินยาหลังอาหารทันทีก็ได้ แต่ประสิทธิผลของยาจะน้อยกว่าการกินยาพร้อมอาหาร สำหรับมื้อไหนที่ไม่ได้กินอาหาร ก็ไม่จำเป็นต้องกินยากลุ่มนี้ ยาที่ต้องกินหลังอาหาร จะออกฤทธิ์ช่วยทำให้อวัยวะต่างๆ ใช้น้ำตาลในกระแสเลือดที่ดูดซึมหลังรับประทานอาหารเพื่อไปเก็บสะสมหรือเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีขึ้น (เพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลิน) จึงสามารถกินยาเหล่านี้หลังอาหารได้ทันที ยาหลังอาหารมีหลายกลุ่มด้วยกัน และหลายๆคนอาจต้องกินยาหลังอาหารมากกว่า 1 ชนิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น